Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Postępowanie administracyjne w Kościele

zorganizowana przez
Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Instytut Prawa Kanonicznego KUL
Wydział Nauk Prawnych TN KUL

Polską Akademię Nauk Oddział w Lubllinie

6 czerwca 2011 roku

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Collegium Joannis Pauli II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Sala C-603

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

9.00 – Otwarcie Konferencji

Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, Prezes Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 

Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Prof. dr hab. Tomasz Trojanowski, Prezes Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie

 

SESJA I

Przewodniczy – Ks. prof. dr hab. Józef Krzywda, Dyrektor Instytutu Prawa Kanoniczego, UPJPII

 

9.10 – Zasady procedury administracyjnej ogólnej w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. – Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL

 

9.40 – Postępowanie pojednawcze w celu zapobieżenia powstania sporu administracyjnego –    Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, UKSW/KUL

 

10.10 – Dyskusja

 

10.30 – Przerwa na kawę

 

SESJA II

Przewodniczy – Ks. prof. dr hab. Edward Górecki, Papieski Wydział Teologiczny
w Ołomuńcu, Czechy

 

11.00 – Motywy rekursu hierarchicznego do kongregacji Kurii Rzymskiej – Ks. dr Józef Marčin, Sąd Metropolitalny w Koszycach, Słowacja

 

11.30 – Skutki rekursu hierarchicznego – Ks. dr Zbigniew Jaworski, KUL

 

12.00 – Dyskusja

 

12.30 – Obiad

 

SESJA III

            Przewodniczy – Ks. prof. dr hab. Józef Wroceński, Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego, UKSW

 

13.30 – Rekurs do Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej z tytułu nielegalności aktu administracyjnego – Bp dr Artur Miziński, KUL

 

14.00 – Rekurs o naprawienie szkody z tytułu nielegalności aktu administracyjnego –
Ks. dr hab. Piotr Majer, prof. UPJPII

 

14.30 – Procedury administracyjne w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich – Ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL

 

15.00 – Dyskusja

 

15.30 – Zamknięcie konferencji

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2011, godz. 12:05 - Marta Ordon