Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 10 czerwca 2008 r.

 

9.30 Otwarcie Konferencji

- Ks. Prof. dr hab. Stanisław Wilk - Rektor KUL

- Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński - Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

- Andrzej Głowacki - Prezes Zarządu DGA S.A.

 

9.45 Sesja I

1. Zbiórki publiczne - ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL
2. Działalność gospodarcza kościelnych osób prawnych - ks. dr hab. Stanisław Dubiel (KUL)
3. Rola doradcy w pozyskiwaniu środków unijnych - mgr Mirosław Marek (v-ce Prezes DGA S.A.)
4. Kryteria wydatkowania środków Funduszu Kościelnego - mgr Monika Piszcz-Czapla (Naczelnik Wydziału w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji)
5. Wydatkowanie środków Funduszu Kościelnego w okresie PRL - mgr Michał Zawiślak (KUL)

 

11.00-11.30 przerwa na kawę

 

11.30 Sesja II

6. Prawne uwarunkowania ochrony zabytków kościelnych i ich finansowanie - ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL
7. Wpłaty 1% podatku dochodowego od osób fizycznych - ks. dr Dariusz Walencik (UO)
8. Darowizny na cele kultu religijnego i kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą - ks. dr Tadeusz Stanisławski (KUL)
9. Finansowanie działalności oświatowo-wychowawczej związków wyznaniowych - mgr Małgorzata Dobrzyńska-Dąbska (KUL)
10. Perspektywy zmiany modelu finansowania instytucji kościelnych w Polsce - ks. dr hab. Piotr Stanisz (KUL)

 

13.00-14.30 obiad

 

14.30-16.30 Panel dyskusyjny, w którym udział wezmą:
1. Przedstawiciel Ministerstwa Kultury
2. Przedstawiciel MSWiA
3. Andrzej Głowacki (Prezes Zarządu DGA S.A.)
4. dr Bogusław Uliasz (v-ce Dyrektor Generalny KRUS)
5. Duchowni mający doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych

 

Dodatkowe informacje i program konferencji do pobrania

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2009, godz. 00:30 - Marta Ordon