PROCEDURY ETYCZNE

 

Dbając o rzetelność  oraz standardy etyczne pracy naukowej Redakcja wymaga pisemnego oświadczenia dotyczącego zakresu pracy poszczególnych autorów przedstawianej publikacji oraz informacji, czy publikacja ta była finansowana przez jakąś osobę fizyczną lub prawną. Redakcja Roczników Teologii Moralnej przeciwstawia się praktykom tzw. "ghostwriting" i "guestauthorship" oraz zastrzega sobie prawo poinformowania właściwych podmiotów o tego typu praktykach.

 

Formularz oświadczenia w sprawie procedur etycznych -  


Formularz oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich -   

Autor: Jerzy Gocko
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2013, godz. 19:32 - Jerzy Gocko