STRONY TYTUŁOWE

ikonkaPdf.png PEŁNY TEKST

 SPIS TREŚCI

  Artykuły

   

Solidarność w życiu społecznym

 

 Stanisław Hałas SCJ: Dlaczego określenia solidarność nie ma w Piśmie Świętym? Historyczna ewolucja ważnego pojęcia

 

 Andrzej Derdziuk OFMCap: Solidarność jako cnota społeczna

 

 Jerzy Gocko SDB: Od „Sollicitudo rei socialis” do „Caritas in veritate”. Solidarność kluczem do kwestii społecznej?

 

 Ks. Krzysztof Jeżyna: Kościół a przemiany kulturowe globalizacji 

 

* * *

 Tony Mifsud SJ: El sello conciliar de la reflexión moral en América Latina

 

 Ks. Tadeusz Zadykowicz: Die Moraltheologie zwischen Offenbarung und zeitgenössischer Kultur. Ausgewählte methodologische Fragen

 

 Ks. Krzysztof Adamski: Transhumanizm – między utopią, biotechnologią a gnozą

 

 Magdalena M. Kosche, Michał Kosche: Osoba czy informacja- personalistyczna polemika z paradygmatem społeczeństwa informacyjnego

 

 Ks. Marian Pokrywka: Rodzina „szkołą cnót społecznych”

 

 Bp Józef Wróbel: Etyka lekarska, etyka medyczna i bioetyka. Próba metodologicznego rozróżnienia

 

 Piotr Kieniewicz: Moralny obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego wobec śmierci dziecka przed narodzinami

 

 Adam Zadroga: Personalistyczna koncepcja moralności gospodarczej w ujęciu  Benedykta XVI i Jana Pawła II w kontekście współczesnego kryzysu ekonomicznego 

 

 Recenzje

 

Rec. Arkadiusz Wuwer: Zasada subsydiarności. Perspektywa nauczania społecznego Kościoła. Katowice: Księgarnia św. Jacka 2011 (Jerzy Gocko SDB)

 

Rec. Osservatorio Cardinale Van Thuân sulla Dottrina sociale della Chiesa. Terzo Rapporto sulla Dottrina sociale della Chiesa nel Mondo „La dottrina sociale della Chiesa non può essere incatenata”. Red. G. P. Crepaldi, S. Fontana. Siena: Cantagalli 2011 ss. 224 (Jerzy Gocko SDB)

 

Rec. Basilio Petrà: Fare il confessore oggi. Bologna: Edizioni Dehoniane 2012 (Ks. Krzysztof Kwiatkowski)

 

Rec. Gianfranco Ravasi. Bramy grzechu. Siedem grzechów głównych. Tłum. K. Stopa. Kraków: Salwator 2010 ss. 267 (Krystian Gliniak)

 

Rec. S. Gazurová. Wezwanie do odnowy życia społecznego w wypowiedziach Václava Havla. („Moralność życia społecznego” T. 1. Red. J. Gocko). Lublin 2011, ss. 276 (Magdalena M. Kosche).

 

 Informacje i sprawozdania

 

Krzysztof Smykowski: Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Etyka i ekonomia w świetle nauczania Benedykta XVI (Bydgoszcz, 10-12.06.2012)

 

Jerzy Gocko SDB. Kronika Instytutu Teologii Moralnej KUL za rok akad. 2010/2011

 

Jerzy Gocko SDB, Katarzyna Kołtun. Wykaz publikacji teologicznomoralnych za rok 2010 

Autor: Jerzy Gocko
Ostatnia aktualizacja: 16.07.2013, godz. 08:48 - Jerzy Gocko