Z okazji Światowego Dnia Konsumenta Sekcja Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego Koła Naukowego Studentów Prawa zaprasza w dniu 15 marca 2013 r. na konferencję poświęconą "Publicznoprawnej ochronie konsumenta". Konferencja odbędzie się w Collegium Jana Pawła II, sala C-103.

 

Program konferencji:

10:00-10:10 "Tradycja międzynarodowego dnia konsumenta" (mgr Dominik Borek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

10:10-10:30 Konkurs z wiedzy o prawach konsumenta

10:30-10:40 Słowo wstępne, powitanie gości

10:40-11:10 "Działania Federacji Konsumentów na rzecz ochrony konsumentów" (Izabela Szafrańska, Federacja Konsumentów)

11:10-11:40 "Wydział Prawno-Organizacyjny i Ochrony Konsumentów Inspekcji Handlowej. Mediacja jako forma rozwiązywania problemów konsumenckich" (Łukasz Drzewiecki, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie)

11:40-12:10 "Publicznoprawna ochrona konsumentów w działalności UOKiK" (Ewa Wiszniowska, Dyrektor Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Lublinie)

12:10-12:40 "Zadania i działania podejmowane w ramach ochrony konsumentów przez Rzecznika Konsumentów" (Lidia Baran-Ćwirta, Miejski Rzecznik Konsumentów w Lublinie)

12:40-12:50 Ogłoszenie wyników konkursu wiedzy o prawach konsumenta

12:50-13:00 Zakończenie konferencji, słowo końcowe

 

Konkurs z wiedzy o prawach konsumenta będzie obejmował wiedzę z następujących aktów prawnych:

·  Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

·  Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

·  Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

 

I miejsce – NAGRODA KSIĄŻKOWA

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: sekcja_prawoadm@wp.pl

Dla wszystkich uczestników konferencji przewidziane są zaświadczenia.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2013, godz. 23:00 - Marta Ordon