Realizacja usług tłumaczeń i korekt tekstów obcojęzycznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2021 roku koordynacja procesów związanych z realizacją usług tłumaczenia i korekty tekstów obcojęzycznych w Uniwersytecie została powierzona Oddziałowi Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw BU KUL. W związku z tym, przedstawiamy Państwu funkcjonujące na chwilę obecną możliwości realizacji ww. usług.

 

ŚCIEŻKI REALIZACJI USŁUG TŁUMACZEŃ I KOREKTY JĘZYKOWEJ TEKSTÓW OBCOJĘZYCZNYCH:

1. UMOWA SUKCESYWNA* w ramach której Wykonawca - firma Euro - Alphabet - realizuje usługi specjalistycznych tłumaczeń tekstów na język angielski oraz korekty tekstów w języku angielskim dla tekstów o charakterze naukowym

* na chwilę obecną tj. od dn. 15.11.2021 r. nie możliwości realizacji tłumaczeń i korekt językowych tekstów obcojęzycznych w ramach umowy sukcesywnej


W umowie przyjęte zostały następujące stawki za wykonanie tłumaczeń i/lub korekty językowej tekstów angielskich:

- tłumaczenie - 29,99 PLN brutto/1 stronę przeliczeniową = 1800 znaków ze spacjami 
- korekta tekstu w języku angielskim - 19,99 PLN brutto/1 stronę przeliczeniową = 1800 znaków ze spacjami

W celu zgłoszenia tekstu do tłumaczenia/korekty należy przygotować:

A) zapotrzebowanie na platformie e.kul.pl

B) formularz zlecenia tekstu do tłumaczenia/korekty w ramach umowy sukcesywnej (Formularz zgłoszeniowy nr 1

C) plik z tekstem do tłumaczenia/korekty w formacie Word.

 

W formularzu zgłoszeniowym m.in. należy określić tryb realizacji usługi. Zgodnie z umową obowiązują dwa tryby realizacji dla usługi tłumaczenia i dwa tryby dla usługi korekty:
     1. zwykły dla usługi tłumaczenia wynosi min. 5 stron dziennie,
     2. ekspresowy dla usługi tłumaczenia wynosi min. 10 stron dziennie,
     3. zwykły dla usługi korekty wynosi min. 7 stron dziennie,
     4. ekspresowy dla usługi korekty wynosi min. 14 stron dziennie.

Niezbędne dokumenty należy przesłać na adres repozytorium@kul.pl.

 


2. Udzielenie DODATKU SPECJALNEGO wybranej przez Wnioskującego osobie, która jest w KUL zatrudniona na zasadzie umowy o pracę.

W przypadku wyboru ścieżki wyboru wykonawcy spośród pracowników KUL, stawki za usługę są następujące:

- tłumaczenie - 100,00 PLN brutto/1 stronę przeliczeniową = 1800 znaków ze spacjami
- korekta tekstu w języku angielskim - 55,00 PLN brutto/1 stronę przeliczeniową = 1800 znaków ze spacjami

W niniejszej ścieżce stawki są znacząco wyższe, co wynika bezpośrednio m.in. z faktu potrzeby odprowadzenia składek ZUS przez osobę otrzymującą dodatek do wynagrodzenia. Faktycznie, w przypadku stawki 100,00 PLN brutto, osoba otrzymująca dodatek netto otrzymuje ok. 40,00 PLN/1 stronę przeliczeniową za tłumaczenie, zaś przy stawce 55,00 PLN brutto osoba otrzymuje netto ok. 22,00 PLN/1 stronę przeliczeniową za korektę tekstu angielskiego.

 

W celu zgłoszenia tekstu do realizacji z zastosowaniem ścieżki przyznania dodatku specjalnego należy przesłać na adres repozytorium@kul.pl Formularz zgłoszeniowy nr 2.

 

W związku z faktem, że każde źródło finansowania (granty zewnętrzne/granty wewnętrzne) obarczone są indywidualnymi zasadami wydatkowania środków, po uzyskaniu zgłoszenia od Wnioskującego dotyczącego chęci realizacji usługi tłumaczeń/korekt z zastosowaniem niniejszej ścieżki, konieczne będzie jeszcze uzyskanie zgody na jej zastosowanie ze strony Działu koordynującego wykonanie danego grantu, np. Działu Krajowych Projektów Naukowych. Zapytanie w tej sprawie do odpowiedniego działu kierować będzie pracownik Oddziału Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw. W przypadku decyzji odmownej usługa będzie realizowana inną ścieżką, o czym poinformowany zostanie Wnioskujący.


 

3. Realizacja usług tłumaczenia/korekty przez Wykonawcę wybranego w drodze ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Ścieżka wyboru Wykonawcy z zastosowaniem procedury zapytania ofertowego jest możliwa m.in. w następujących przypadkach:

- usługa tłumaczenia/korekty dotyczy tekstów, które są w języku innym niż język angielski (włoski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański itp.) lub mają być na taki język przetłumaczone.

 

W celu zgłoszenia tekstu do tłumaczenia/korekty należy przygotować:

     A) zapotrzebowanie na platformie e.kul.pl
     B) Formularz zgłoszeniowy nr 3
     C) plik z tekstem do tłumaczenia/korekty w formacie Word.

Niezbędne dokumenty należy przesłać na adres repozytorium@kul.pl.

 

W szczególnych przypadkach jest możliwe wnioskowanie o tzw. ODSTĄPIENIE OD ZASTOSOWANIA PROCEDURY ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 

Podstawą do wnioskowania o zastosowanie procedury odstępstwa od zastosowania zapytania ofertowego są m.in. następujące przypadki:

 

  • usługa tłumaczenia/korekty dotyczy tekstów, które są w językach archaicznych (np. hebrajski, greka, starogreka, starosłowiański itp.) lub mają być na taki język przetłumaczone;
  • usługa tłumaczenia/korekty MUSI zostać wykonana w trybie PILNYM (np. pozostałe ścieżki nie dają możliwości zrealizowania usługi na czas);
  • w zawartej już umowie z wydawnictwem, które ma za zadanie wydać tekst ujęte zostało wskazanie Wykonawcy, który ma wykonać tłumaczenie/korektę.

 

W celu zgłoszenia tekstu do tłumaczenia/korekty należy przygotować:

 

A) zapotrzebowanie na platformie e.kul.pl

B) Formularz zgłoszeniowy nr 3 

C) plik z tekstem do tłumaczenia/korekty w formacie Word.

 

Niezbędne dokumenty należy przesłać na adres repozytorium@kul.pl.

 

Realizacja usług tłumaczenia/korekty przez Wykonawcę wskazanego przez Wnioskującego jest możliwa dopiero PO UZYSKANIU ZGODY na wdrożenie procedury odstępstwa od zastosowania zapytania ofertowego.

 


4. UMOWA SUKCESYWNA* w ramach której Wykonawca – firma Verba-Tekst - realizuje usługi tłumaczeń tekstów na potrzeby jednostek administracyjnych na język angielski, niemiecki, ukraiński, francuski, włoski oraz łaciński

* na chwilę obecną tj. od dn. 10.11.2021 r. nie możliwości realizacji usługi tłumaczeń tekstów na potrzeby jednostek administracyjnych w ramach umowy sukcesywnej

W ramach umowy do tłumaczeń mogą zostać zlecone m.in. następujące typy dokumentów:
- administracyjne,
- prawne,
- dokumentacja przetargowa,
- kontrakty,
- ustawodawcze,
- pisma urzędowe,
- wszelkiego rodzaju umowy,
- statuty,
- finansowe,
- księgowe.

W celu zgłoszenia tekstu do tłumaczenia należy przygotować:

 

A) zapotrzebowanie na platformie e.kul.pl

B) formularz zlecenia tekstu do tłumaczenia w ramach umowy sukcesywnej (Formularz zgłoszeniowy nr 4)

C) plik z tekstem do tłumaczenia w formacie Word.

 

Niezbędne dokumenty należy przesłać na adres repozytorium@kul.pl.


 

UWAGA:  

W przypadku, gdy realizacja usługi tłumaczenia i/lub korekty językowej tekstu obcojęzycznego nie jest możliwa poprzez zastosowanie ścieżek określonych w punktach powyżej lub nie są Państwo pewni wyboru trybu procedowania usługi, należy do Działu Repozytorium przesłać drogą mailową Formularz zgłoszeniowy nr 3, który pozwoli nam określić tryb realizacji koniecznej do wykonania usługi.

Jednocześnie informujemy, że oszacowanie kosztów tłumaczenia, w tym przypadku wynikać będzie bezpośrednio z ostatecznie ustalonego trybu realizacji.

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona