Kształcenie Kadr Administracji Publicznej na Wydziale Prawa,

Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Jana Pawła II

9 czerwca 2008 r., godz. 10.00, sala C-737

 

Program sympozjum:

  • Otwarcie - Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
  • Wprowadzenie - prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, Dyrektor Instytutu Administracji, Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Referaty:

  • dr Jan Mariusz Izdebski - Nauka administracji
  • prof. dr hab. Stanisław Wrzosek - Systemowe ujęcie administracji publicznej
  • dr Jacek Szczot - Kadry administracji publicznej
  • dr Małgorzata Ganczar - Informatyzacja administracji publicznej
  • dr Marcin Szewczak - Pozyskiwanie dotacji unijnych
  • dr Michał Domagała - Charakter prawny polityki energetycznej
  • dr Małgorzata Kruszewska-Gagoś - Zarząd komisaryczny jako środek nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad samorządem terytorialnym

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2009, godz. 11:46 - Marta Ordon