Ekonomia, studia stacjonarne I stopnia

I rok, semestr 1

Analiza matematyczna

Historia filozofii

Język obcy nowożytny

Logika

Mikroekonomia (semestr 1 i 2)

Podstawy informatyki dla ekonomistów
Prawo dla ekonomistów
Przedsiębiorczość
Technologie informatyczne w pracy ekonomisty (semestr 1 i 2)

Wychowanie fizyczne

   Przedmioty do wyboru

   Economic problems in the world
   Gospodarka a kultura
   Nauki o organizacji
   Wyzwania rynku pracy

   Zarządzanie projektami

II rok, semestr 3

Ekonomia integracji europejskiej

Instytucje i rynki finansowe

Podstawy bankowości

Podstawy makroekonomii

Podstawy rachunkowości
Statystyka opisowa
   Przedmioty do wyboru

   Corporate social responsibility
   Gospodarowanie kapitałem ludzkim
   Podstawy marketingu

   Proseminarium JM, DES, RP, AJŻ, (semestr 3 i 4)

   Samorząd terytorialny
   Wstęp do handlu międzynarodowego

III rok, semestr 5

Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Profesjonalizacja zastosowań informatyki
Rachunkowość zarządcza

   Przedmioty do wyboru

   Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
   Biznesplan

   Finanse lokalne
   Gospodarka globalna
   Konkurencyjność we współczesnej gospodarce
   Podatki w przedsiębiorstwie
   Seminarium (semestr 5 i 6)

   Współczesne trendy w marketingu

Ekonomia, studia stacjonarne II stopnia

I rok, semestr 1

Bankowość
Ekonomia menedżerska

Historia myśli ekonomicznej

Język obcy nowożytny w biznesie

Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II

Prawo gospodarcze
Rynki finansowe

Wnioskowanie statystyczne

   Przedmioty do wyboru

   Seminarium (semestr 1-4)

II rok, semestr 3

Analiza makroekonomiczna

Ekonomia międzynarodowa
Prognozowanie zjawisk ekonomicznych

   Przedmioty do wyboru

   Analiza strategiczna przedsiębiorstw
   Controlling i budżetowanie

   Seminarium (patrz: I rok, semestr 1)

Specjalność: Analityka gospodarcza i doradztwo finansowe

Ocena efektywności zarządzania nadwyżkami finansowymi

Systemowe uwarunkowania doradztwa finansowego

Wprowadzenie do prawa finansowego

Wycena instrumentów dłużnych

Wycena przedsiębiorstw i analiza fundamentalna

Specjalność: Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Podatki w przedsiębiorstwie
Projektowanie systemu rachunkowości

Rachunek kosztów
Rachunkowość komputerowa

Źródła finansowania działalności gospodarczej

Autor: Joanna Nucińska
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2020, godz. 12:58 - Joanna Nucińska