Ekonomia, studia stacjonarne I stopnia

I rok, semestr 1

Analiza matematyczna

Historia filozofii

Język obcy nowożytny

Logika

Mikroekonomia (semestr 1 i 2)

Podstawy informatyki dla ekonomistów
Prawo dla ekonomistów
Przedsiębiorczość
Technologie informatyczne w pracy ekonomisty (semestr 1 i 2)

Wychowanie fizyczne

Przedmioty do wyboru

Agrobiznes
Gospodarka a kultura
Nauki o organizacji
Polityka innowacyjności

I rok, semestr 2

Algebra liniowa

Ekonomika przedsiębiorstwa

Etyka

Historia gospodarcza

Metodologia nauk ekonomicznych
Podstawy finansów

Współczesne trendy rozwojowe w gospodarce

Przedmioty do wyboru

Biznesowe wykorzystanie Internetu
Kultura organizacji
Principles of microeconomics decisions

Przywództwo w biznesie
Rozwój lokalny i regionalny

II rok, semestr 3

Ekonomia integracji europejskiej - wykład (pdfhtml)

Instytucje i rynki finansowe: wykład (pdfhtml), ćwiczenia (pdfhtml)

Podstawy bankowości - wykład (pdfhtml)

Podstawy makroekonomii: wykład (pdfhtml), ćwiczenia (pdfhtml)

Podstawy rachunkowości: wykład (pdfhtml), ćwiczenia (pdfhtml)
Statystyka opisowa: wykład (pdfhtml), laboratoria (pdfhtml)
Przedmioty do wyboru

Corporate social responsibility - wykład (pdfhtml)
Gospodarowanie kapitałem ludzkim - wykład (pdfhtml)
Podstawy marketingu - wykład (pdfhtml)

Proseminarium - nauki ekonomiczne: wybrana grupa (semestr 3 i 4) (pdfhtml)

Samorząd terytorialny - wykład (pdfhtml)
Wstęp do handlu międzynarodowego - wykład (pdfhtml)

II rok, semestr 4

Finanse publiczne: wykład (pdfhtml), ćwiczenia (pdfhtml)

Matematyka finansowa: wykład (pdfhtml), ćwiczenia (pdfhtml)

Podstawy ekonometrii: wykład (pdfhtml), ćwiczenia (pdfhtml)

Polityka gospodarcza - wykład (pdfhtml)
Przedsiębiorczość w otoczeniu międzynarodowym - wykład (pdfhtml)
Rachunkowość finansowa: wykład (pdfhtml), laboratoria (pdfhtml)
Przedmioty do wyboru

Efektywność projektów inwestycyjnych - wykład (pdfhtml)
Handel międzynarodowy w teorii i praktyce - wykład (pdfhtml)
Teoria organizacji i zarządzania - wykład (pdfhtml)
Teoria rozwoju lokalnego i regionalnego - wykład (pdfhtml)

III rok, semestr 5

Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa: wykład (pdfhtml), ćwiczenia (pdfhtml)

Międzynarodowe stosunki gospodarcze: wykład (pdfhtml), ćwiczenia (pdfhtml)
Profesjonalizacja zastosowań informatyki - laboratoria (pdfhtml)
Rachunkowość zarządcza: wykład (pdfhtml), ćwiczenia (pdfhtml)

Przedmioty do wyboru

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa - konwersatorium (pdfhtml)
Biznesplan - konwersatorium (pdfhtml)

Finanse lokalne - konwersatorium (pdfhtml)
Gospodarka globalna - wykład (pdfhtml)
Konkurencyjność we współczesnej gospodarce - konwersatorium (pdfhtml)
Podatki w przedsiębiorstwie - konwersatorium (pdfhtml)
Seminarium - do wyboru (semestr 5 i 6) (pdfhtml)

Współczesne trendy w marketingu - konwersatorium (pdfhtml)

III rok, semestr 6

Polityka regionalna - wykład (pdfhtml)

Polityka społeczna - wykład (pdfhtml)
System podatkowy w Polsce - wykład (pdfhtml)

Przedmioty do wyboru

Badania i analizy rynkowe - laboratorium (pdfhtml)
Biznes międzynarodowy - laboratorium (pdfhtml)

Działalność biznesowa w praktyce - konwersatorium (pdfhtml)

Ekonomista na rynku pracy - konwersatorium (pdfhtml)
Finanse międzynarodowe - konwersatorium (pdfhtml)

Finansowe aspekty działalności przedsiębiorstw - laboratorium (pdfhtml)

Formy ewidencji podatkowej - laboratorium (pdfhtml)
Procesy integracyjne - konwersatorium (pdfhtml)
Przygotowanie pracy dyplomowej - seminarium (pdfhtml)

Teorie makroekonomiczne - konwersatorium (pdfhtml)
Współczesne problemy sfery finansowej - konwersatorium (pdfhtml)
Współczesne systemy rachunku kosztów - konwersatorium (pdfhtml)

Ekonomia, studia stacjonarne II stopnia

I rok, semestr 1

Bankowość
Ekonomia menedżerska

Historia myśli ekonomicznej

Język obcy nowożytny w biznesie

Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II

Prawo gospodarcze
Rynki finansowe

Wnioskowanie statystyczne

Przedmioty do wyboru

Seminarium - do wyboru (semestr 1-4)

I rok, semestr 2

Biblia - istota i rola w kulturze

Ekonometryczne modelowanie procesów gospodarczych
Makroekonomia współczesna
Podstawy ubezpieczeń
Sprawozdawczość finansowa

Przedmioty do wyboru

Korporacje międzynarodowe

Macroeconomic Policy

Międzynarodowe rynki finansowe
Ocena przedsiębiorstwa. Zagadnienia wybrane

Specjalność: Analityka gospodarcza i doradztwo finansowe

Analiza decyzji biznesowych

Rynek pieniężny i kapitałowy. Instrumenty i inwestowanie
Strategie finansowania rozwoju przedsiębiorstw

Specjalność: Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie
Rachunkowość finansowa zaawansowana

Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie

II rok, semestr 3

Analiza makroekonomiczna: wykład (pdfhtml), ćwiczenia (pdfhtml)

Ekonomia międzynarodowa - wykład (pdfhtml)
Prognozowanie zjawisk ekonomicznych - laboratoria (pdfhtml)

Przedmioty do wyboru

Analiza strategiczna przedsiębiorstw - konwersatorium (pdfhtml)
Controlling i budżetowanie - konwersatorium (pdfhtml)

Seminarium - do wyboru (semestr 3-4) (pdfhtml)

Specjalność: Analityka gospodarcza i doradztwo finansowe

Ocena efektywności zarządzania nadwyżkami finansowymi - laboratorium (pdfhtml)

Systemowe uwarunkowania doradztwa finansowego - wykład (pdfhtml)

Wprowadzenie do prawa finansowego - wykład (pdfhtml)

Wycena instrumentów dłużnych - laboratorium (pdfhtml)

Wycena przedsiębiorstw i analiza fundamentalna - wykład (pdfhtml), ćwiczenia (pdfhtml)

Specjalność: Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Podatki w przedsiębiorstwie - wykład (pdfhtml)
Projektowanie systemu rachunkowości - laboratorium (pdfhtml)

Rachunek kosztów - wykład (pdfhtml)
Rachunkowość komputerowa Igr. - laboratoria (pdfhtml)

Współczesne systemy rachunku kosztów - laboratorium (pdfhtml)

Źródła finansowania działalności gospodarczej - wykład (pdfhtml)

II rok, semestr 4

Przedmioty do wyboru

Negocjacje w biznesie - konwersatorium (pdfhtml)
Przygotowanie pracy dyplomowej - seminarium (pdfhtml)

Współczesne problemy ekonomii - konwersatorium (pdfhtml)

Specjalność: Analityka gospodarcza i doradztwo finansowe

Analiza wybranych indeksów giełd finansowych - laboratorium (pdfhtml)

Teoria inwestowania - laboratorium (pdfhtml)

Specjalność: Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa - laboratoria (pdfhtml)
Rachunkowość jednostki oświatowej - laboratorium (pdfhtml)
Rachunkowość komputerowa IIgr. - laboratoria (pdfhtml)

Rachunkowość podatkowa i ewidencje podatkowe - laboratorium (pdfhtml)

Autor: Joanna Nucińska
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2020, godz. 15:13 - Joanna Nucińska