Ewaluacja zajęć w Instytucie Ekonomii i Zarządzania

Poniżej zamieszczono zbiorcze raporty dotyczące oceny zajęć dydaktycznych przez studentów kierunku ekonomia i zarządzanie I i II stopnia, przeprowadzonej za pośrednictwem systemu e-KUL.

 

Raport z ewaluacji zajęć w semestrze zimowym 2018/2019: pobierz

Raport z ewaluacji zajęć w semestrze letnim 2018/2019: pobierz

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2019, godz. 09:43 - Monika Wójcik