Ekonomia, studia stacjonarne I stopnia

I rok, semestr 1

Analiza matematyczna

Historia filozofii

Historia gospodarcza

Język obcy nowożytny

Logika

Mikroekonomia (semestr 1 i 2)

Podstawy informatyki dla ekonomistów
Prawo dla ekonomistów
Przedsiębiorczość

Technologie informatyczne w pracy ekonomisty (semestr 1 i 2)

Wychowanie fizyczne

   Przedmioty do wyboru

II rok, semestr 3

Ekonomia integracji europejskiej

Język obcy nowożytny

Matematyka finansowa

Podstawy bankowości

Podstawy makroekonomii

Podstawy rachunkowości

Podstawy ubezpieczeń

Statystyka opisowa

   Przedmioty do wyboru

   Corporate social responsibility
   Gospodarowanie kapitałem ludzkim
   Handel międzynarodowy w teorii i praktyce

   Podstawy marketingu

   Proseminarium karta zbiorcza (semestr 3 i 4)

   Samorząd terytorialny

III rok, semestr 5

Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Profesjonalizacja zastosowań informatyki
Rachunkowość zarządcza

   Przedmioty do wyboru

   Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
   Biznesplan

   Corporate financial analysis 

   Gospodarka globalna
   Konkurencyjność we współczesnej gospodarce
   Podatki w przedsiębiorstwie
   Seminarium (semestr 5 i 6)

   Współczesne trendy w marketingu

Ekonomia, studia stacjonarne II stopnia

I rok, semestr 1

Bankowość
Ekonomia menedżerska

Historia myśli ekonomicznej

Język obcy nowożytny w biznesie

Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II

Prawo gospodarcze
Rynki finansowe

Wnioskowanie statystyczne

   Przedmioty do wyboru

   Seminarium (semestr 1-4)

II rok, semestr 3

Analiza makroekonomiczna

Ekonomia międzynarodowa
Prognozowanie zjawisk ekonomicznych

   Przedmioty do wyboru

   Analiza strategiczna przedsiębiorstw
   Controlling i budżetowanie

   Seminarium (patrz: I rok, semestr 1)

Specjalność: Analityka gospodarcza i doradztwo finansowe

Prawo finansowe - wybrane zagadnienia

Systemowe uwarunkowania doradztwa finansowego

Wycena instrumentów dłużnych

Wycena przedsiębiorstw i analiza fundamentalna

Zarządzanie płynnością

Specjalność: Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Biznesplan i wybór źródła finansowania projektu

Podatki w przedsiębiorstwie
Rachunek kosztów
Rachunkowość budżetowa

Rachunkowość komputerowa

Współczesne systemy rachunku kosztów

Źródła finansowania działalności gospodarczej

 
 
Autor: Zdzisław Błasiak
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2021, godz. 00:59 - Zdzisław Błasiak