Ekonomia, studia stacjonarne I stopnia

I rok, semestr 2

Algebra liniowa

Ekonomika przedsiębiorstwa

Etyka

Historia gospodarcza

Mikroekonomia - wykład, ćwiczenia

Metodologia nauk ekonomicznych
Podstawy finansów

Technologie informatyczne w pracy ekonomisty - ZB, JB, JN

Współczesne trendy rozwojowe w gospodarce

Przedmioty do wyboru

Biznesowe wykorzystanie Internetu
Kultura organizacji
Principles of microeconomics decisions

Przywództwo w biznesie
Rozwój lokalny i regionalny

II rok, semestr 4

Finanse publiczne - wykład, ćwiczenia: JK, AKS

Matematyka finansowa

Podstawy ekonometrii - wykład, ćwiczenia: HP, ZB

Polityka gospodarcza
Przedsiębiorczość w otoczeniu międzynarodowym
Rachunkowość finansowa: wykład, laboratoria: JN, AM
Przedmioty do wyboru

Efektywność projektów inwestycyjnych
Handel międzynarodowy w teorii i praktyce
Teoria organizacji i zarządzania
Teoria rozwoju lokalnego i regionalnego

Proseminaria (MS, MZC, DES, AJŻ)

III rok, semestr 6

Polityka regionalna

Polityka społeczna
System podatkowy w Polsce

Przedmioty do wyboru

Badania i analizy rynkowe
Biznes międzynarodowy

Działalność biznesowa w praktyce

Ekonomista na rynku pracy
Finanse międzynarodowe

Finansowe aspekty działalności przedsiębiorstw

Formy ewidencji podatkowej
Procesy integracyjne
Teorie makroekonomiczne
Współczesne problemy sfery finansowej
Współczesne systemy rachunku kosztów

Seminaria i przygotowanie pracy dyplomowej

Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa

Bankowość

Finanse i gospodarka samorządowa

Finanse międzynarodowe

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Rachunkowość

Ekonomia, studia stacjonarne II stopnia

I rok, semestr 2

Biblia - istota i rola w kulturze

Ekonometryczne modelowanie procesów gospodarczych
Makroekonomia współczesna - wykład, ćwiczenia
Podstawy ubezpieczeń
Sprawozdawczość finansowa

Przedmioty do wyboru

Korporacje międzynarodowe

Macroeconomic Policy

Międzynarodowe rynki finansowe
Ocena przedsiębiorstwa. Zagadnienia wybrane

Specjalność: Analityka gospodarcza i doradztwo finansowe

Analiza decyzji biznesowych

Rynek pieniężny i kapitałowy. Instrumenty i inwestowanie
Strategie finansowania rozwoju przedsiębiorstw

Specjalność: Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie
Rachunkowość finansowa zaawansowana

Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie

Seminaria

Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa

Bankowość

Ekonomia międzynarodowa

Finanse i gospodarka sektora publicznego

Gospodarka i polityka gospodarcza

Rachunkowość i finanse

Rachunkowość przedsiębiorstwa

Strategie finansowania przedsiębiorstw

II rok, semestr 4

Przedmioty do wyboru

Negocjacje w biznesie
Współczesne problemy ekonomii

Specjalność: Analityka gospodarcza i doradztwo finansowe

Analiza wybranych indeksów giełd finansowych

Teoria inwestowania

Specjalność: Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa MZC, RP
Rachunkowość jednostki oświatowej
Rachunkowość komputerowa II gr.

Rachunkowość podatkowa i ewidencje podatkowe

Seminaria i przygotowanie pracy dyplomowej

Ekonomia międzynarodowa

Finanse publiczne

Gospodarka i finanse międzynarodowe

Rachunkowość i finanse

Rachunkowość przedsiębiorstwa

Strategie finansowania przedsiębiorstw

Autor: Joanna Nucińska
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2020, godz. 22:19 - Joanna Nucińska