Przedstawiciele Instytutu Ekonomii i Finansów
w komisjach i zespołach projakościowych

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia:

- dr hab. Bartosz Jóźwik

- mgr Zdzisław Adam Błasiak

 

Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia i Strategii Rozwoju:

- dr hab. Bartosz Jóźwik

- dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL

- mgr Zdzisław Adam Błasiak

- Kinga Jagiełło (przedstawiciel studentów)

 

 

koordynator kierunku Ekonomia:
dr Mirosław Urbanek

 

 

 

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2019, godz. 00:34 - Joanna Nucińska