ZAPROSZENIE NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ 

Technologie informatyczne w sądownictwie – doświadczenia i perspektywy

 Organizatorzy:
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

 

19 listopada 2011 roku

Collegium Joannis Pauli II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Sala C-1031

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

 

10.00 – Otwarcie Konferencji

Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, Przewodniczący SAWP KUL

Dr Piotr Mochnaczewski, Rektor WSZiP

 

 

10.10 – Rola informatyzacji w rozwoju sprawnego sądownictwa i administracji na przykładzie Krajowego Rejestru Sądowego i ksiąg wieczystych – Dr Michał Rojewski, Europejska Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

 

10.50 – Elektroniczny sąd cywilny (e – sąd) – zadania, problemy i przyszłość – Dr hab. Jacek Widło, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

11.30 - Dyskusja

 

11.45 – Przerwa na kawę

 

12.00 – Odpowiedzialność cywilnoprawna z tytułu czynności dokonywanych drogą elektroniczną – Prof. dr hab. Andrzej Bierć, Polska Akademia Nauk, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

 

12.40Procesowe gwarancje praw człowieka w elektronicznym postępowaniu upominawczymMgr Paweł Cichosz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

13.20 – Dyskusja

 

13.35 – Zamknięcie obrad

 

 

15.00 – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2011, godz. 13:52 - Marta Ordon