Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL
we wspólpracy z
Gesellschaft fur Rechtspolitik, Trir
Institut fur Rechtspolitik an der Universitat Trier
organizują
w Europejskiej Akademii Prawa w Trewirze
V Miedzynorodową Konferencje Naukową Kultura i Prawo
na temat:

Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny
18-19 września 2006 roku


18 września
9.30 – Otwarcie, powitanie (prof. Klein, prof. A. Dębiński)
Wprowadzenie do problematyki (prof. J. Isensee, prof. J. Krukowski)

Sesja I – przewodniczący prof. Klein
10.00 - Unia Europejska a pluralizm religijny (prof. B. Vogel)
10.45 - Przerwa
11.15 - Przestrzeń napięcia i współpracy między państwem, kulturą i religią (prof. J. Krukowski)
12.00 - Dyskusja
13.00 - Obiad

Sesja II – przewodniczący bp prof. A. Dzięga
15:00 – Pokojowa funkcja wolności religijnej (dr H. Suchocka)
15.45 - Przerwa
16.15 - Przestrzeń kultury prawosławnej od Aten do Moskwy a minimalne gwarancje wolności religijnej (prof. K. Kyriazopoulos)
17.00 - Dyskusja
19.00 - Kolacja

19 września
Sesja III
– przewodniczący prof. J.P. Durand
9.00 – Rola kultury w gospodarce (prof. L. Dyczewski)
10.00 - Religia jako integralny element i faktor tożsamości narodowej (prof. S. Mückl )
10.45 - Przerwa
11.15 - Europejskość Unii Europejskiej a konsekwencje dla procesu integracji i rozszerzenia (prof. J. Isensee)
12.00 - Dyskusja
13.00 - Obiad

Sesja IV – przewodniczący prof. B. Rüthers
15.00 - Stanowisko Unii Europejskiej wobec Islamu (prof. G. Robbers)
15.45 - Przerwa
16.15 - Dyskusja
17.00 - Referat konkluzyjny (bp dr J. Homayer)

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski
Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
Ks. dr Mirosław Sitarz
Prof. dr hab. Hans Klein
Dr Berthold Theisen


 

Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 18.08.2006, godz. 10:24 - Filip Ciepły