KATEDRA PRAWA KARNEGO KUL

I

STOWARZYSZENIE NAUKOWE PRAWA KARNEGO

IM. PROFESORA JULIUSZA MAKAREWICZA

 

zapraszają na prezentację polskiego tłumaczenia dzieła

 

 

Profesora Juliusza Makarewicza

 

WSTĘP DO FILOZOFII PRAWA KARNEGO

w oparciu o podstawy historyczno-rozwojowe

 

 

KUL, 1 marca 2010 r., sala C 1031 (X piętro CJPII)

 

 

 

PROGRAM

(Przewodniczenie sesji Prof. dr hab. Barbara Kunicka-Michalska )

 

10.00 Otwarcie sesji i powitanie uczestników – Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak, Kierownik Katedry Prawa Karnego KUL

 

10.10 Słowo Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – JM Ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka

 

10.20 Słowo Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego

 

10.30 Prof. dr hab. Genowefa Rejman (UW): Filozofia prawa i filozofia prawa karnego

 

11.00 Prof. dr hab. Andrzej Zoll (UJ): To co niemoralne i karygodne

 

11.30 Dr M. Gałązka, Dr Radosław G. Hałas, Mgr Sławomir Hypś (KUL): Rozwój przestępstwa

 

11.50 Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak (KUL): Rozwój kary

 

12.20 Dr Damian Szeleszczuk, Dr Krzysztof Wiak (KUL): Rozwój międzynarodowej ochrony dóbr prawnych

 

12.40 Prof. dr hab. Lech Gardocki (UW): Rozwój winy

 

13.10 Prof. dr hab. Barbara Kunicka-Michalska (PAN): Podsumowanie

 

13.20 Zamknięcie sesji – Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak, Kierownik Katedry Prawa Karnego KUL

 

Autor: Radosław G. Hałas
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2010, godz. 13:23 - Marta Ordon