Nagroda Ministra Edukacji i Nauki dla prof. Dariusza Skórczewskiego

Miło nam poinformować,

 

że Dziekan WNH dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL

 

otrzymał nagrodę Ministra Edukacji i Nauki

 

za znaczące osiągnięcia naukowe.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Gratulacje Dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM dla WNH

9 lutego 2022 r.

Szanowny Panie Dziekanie,

uprzejmie proszę przyjąć serdeczne gratulacje dla całej wspólnoty Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, jakie w imieniu Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu pozwalam sobie przesłać w okazji nadania przez nasz uniwersytet tytułu doktora honoris causa Panu Profesorowi Henrykowi Podbielskiemu. 

Podziwiany na naszym uniwersytecie od wielu lat mistrz nauk filologicznych, Profesor Henryk Podbielski jest wspaniałym reprezentantem szanowanej przez nas społeczności Wydziału Nauk Humanistycznych KUL. Ogromnie się cieszymy, że stał się od dnia 7 lutego 2022 r. również członkiem naszej społeczności akademickiej jako doktor honorowy. Dwudniowy pobyt Profesora na naszym uniwersytecie był dla nas wspaniałym świętem akademickim, cieszyliśmy się z rozmów z Panem Profesorem i reprezentującym JM Rektora KUL profesorem Krzysztofem Nareckim oraz pozostałymi członkami zaprzyjaźnionej delegacji.

Mamy przekonanie, że nasze środowiska połączyły jeszcze mocniej niż dotąd szacunek dla mistrzów akademickich, miłość do nauki oraz przywiązanie do dobra, piękna, wolności i wzniosłości jako podstaw demokracji, o których pouczają mądrzy uczeni dawnych wieków, których pisma przekłada i wspaniale komentuje nasz doktor honorowy Profesor Henryk Podbielski.Z wyrazami najwyższego szacunku

prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz

Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM


Profesor Henryk Podbielski doktorem honoris causa UAM

Społeczność WNH z ogromną radością i wdzięcznością przyjęła wiadomość

o nadaniu Panu Profesorowi Henrykowi Podbielskiemu

tytułu Doktora Honoris Causa

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Panu Profesorowi składamy szczere gratulacje i wyrazy głębokiego szacunku.

 

List gratulacyjny Dziekana WNH do Profesora Henryka Podbielskiego

 


s8tqgysz8ncbdgjkc20220209095019

 

sroqgzcxg3n9nytku20220209093826

 

spf738f4ya07kaitr20220209092244

 

scw8zi0wmx6g6otxa20220209095020

 

su6f5vki51of3gj8a20220209095019

 

 

Za udostępnienie zdjęć z uroczystości dziękujemy

Panu Profesorowi Krzysztofowi Nareckiemu.


Wręczenie nagród dla najlepszych studentów Wydziału Nauk Humanistycznych

W dniu 26 stycznia 2022 odbyła się uroczystość

wręczenia "nagród opłatkowych" studentom WNH

szczególnie zaangażowanym w działalność na rzecz uniwersytetu.

 

Nagrody i dyplomy wręczyła laureatom

Pani Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju

dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL

oraz Pani Prodziekan ds. studenckich WNH

dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć


Patronat WNH nad Śródziemnomorskim LO w Lublinie

Miło nam poinformować, że Wydział Nauk Humanistycznych

objął patronatem klasę humanistyczną

Śródziemnomorskiego LO im. św. Dominika Guzmana w Lublinie.

 

W dniu 26 stycznia 2022 r. umowę w imieniu uniwersytetu podpisał

dziekan WNH dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL

oraz dyrektor Śródziemnomorskiego LO Andrzej Cywiński.

 

 

 

fotorelacja


Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości dla Pracowników Ośrodka Badań nad Twórczością Cypriana Norwida

W dniu 29 grudnia 2021 r.

 

Pan prof. dr hab. Piotr Chlebowski i Pani dr Edyta Chlebowska

zostali odznaczeni Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości.

 

Medal otrzymali również emerytowani profesorowie naszego Wydziału:

Pan prof. dr hab. Stefan Sawicki i Pan prof. dr hab. Józef Franciszek Fert.

 

 

 


odznaczenia państwowe dla pracowników WNH

W dowód uznania za zaangażowanie na rzecz uniwersytetu,

w różnych obszarach jego działalności, zarówno naukowo-dydaktycznej, badawczej, jak administracyjnej i społecznej,

podczas uroczystości, która miała miejsce 21 grudnia 2021 r.,

odznaczeniami państwowymi  zostało uhonorowanych 17 pracowników

Wydziału Nauk Humanistycznych

 

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki odznaczeni zostali:

 

Srebrny Krzyż Zasługi:

Pani dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska,

 

Brązowy Krzyż Zasługi:

Pani dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL

 

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

 

Medal Złoty za długoletnią służbę przypadł w udziale

Panu prof. dr. hab. Andrzejowi Tyszczykowi

 

Medal Srebrny za długoletnią służbę otrzymali:

 

Pan dr hab. Janusz Bień

Pan dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL

Pani dr hab. Ewa Osek, prof. KUL

Pani dr hab. Anna Rutka, prof. KUL

Pani dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, prof. KUL

Pan dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL

 

 

Decyzją Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostali wyróżnieni:

 

Pani dr Anna Antonowicz

Pan prof. dr hab. Zbigniew Eugeniusz Niebelski

Pan dr Tomasz Niestorowicz

Pani dr hab. Monika Sidor, prof. KUL

Pan dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL

Pan prof. dr hab. Henryk Wąsowicz    

 

Na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej postanowieniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dowód uznania działalności na rzecz upowszechniania i krzewienia polskiej kultury Odznaką Honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej uhonorowani zostali:

 

Pani dr hab. Iwona Sawulska

Pani dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska

Pan dr Andrzej Gładysz

 

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim odznaczonym!


Nauczyciele na medal z WNH

      Miło nam poinformować, że

 

Pani prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska

(Instytut Literaturoznawstwa KUL,

Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski)

 

znajduje się w pierwszej dziesiątce rankingu plebiscytu "Nauczyciel na medal"

na szczeblu wojewódzkim (6 miejsce!)

 

w kategorii "nauczyciel akademicki"

 

zorganizowanego przez redakcję Kuriera Lubelskiego.

 

 

 

Natomiast na 15 pozycji uplasował się

 

Pan dr Tomasz Niestorowicz

(Instytut Językoznawstwa, Katedra Językoznawstwa Romańskiego)

 

Serdecznie gratulujemy!

 

szczegółowe wyniki


Tydzień z Błogosławionym. Setna rocznica święceń kapłańskich biskupa Władysława Gorala

Z okazji 100. rocznicy święceń kapłańskich biskupa Władysława Gorala w dniach 4-12 grudnia 2021 trwa "Tydzień z Błogosławionym". W ramach wydarzenia zaplanowano szereg wydarzeń o charakterze kulturalnym i naukowym poświęconych osobie i działalności bł. Władysława Gorala. Współorganizatorem wydarzenia jest Instytut Historii KUL.

 

Jednym z punktów wydarzenia będzie sympozjum "Biskup Władysław Goral i jego kapłaństwo. W 100. rocznicę święceń błogosławionego", które odbędzie się w czwartek, 9 grudnia w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-113 o godz. 10.15. 

 

program sympozjum