Spotkanie z himalaistą Rafałem Fronią

Katedra Literatury Polskiej XX i XXI Wieku oraz Koło Badań nad Twórczością Pozytywistów KUL
serdecznie zapraszają na spotkanie
"O drodze i poszukiwaniu siebie",
które odbędzie się 20 października 2022 roku o godz. 12.00 w sali CTW-02.

 

Gościem ks. dr. Grzegorza Głąba z Instytutu Literaturoznawstwa
będzie Rafał Fronia - uczestnik wypraw wysokogórskich.

 

Wydarzenie ma na celu przybliżenie życia i twórczości jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich himalaistów i pisarza przebojem zdobywającego sympatię współczesnego czytelnika.

 


Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolicki FENIKS dla Pracowników WNH

Z radością i dumą powiadamiamy, że wśród nagrodzonych i wyróżnionych w tegorocznej,

25. edycji Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS

znalazły się następujące książki Pracowników naszego Wydziału: 

 

 

Wyróżnienie w kategorii „Historia”

 

Mieczysław Ryba, Kościół i państwo na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej, Instytut Pamięci Narodowej, Lublin 2021

 

 

Wyróżnienie w kategorii „Literacka”

 

Małgorzata Król, Katarzyna Wasak (oprac.), Gustaw Zieliński, Panna włościanka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2021

 

 

Nagroda w kategorii „Muzyka chrześcijańska klasyczna”

 

Andrzej Gładysz (wstęp i oprac.) Simon Ferdinand Lechleitner, Dialogus de Passione Christi Domini ex F, Wydawnictwo KUL, Lublin 2021

  

Nagroda w kategorii „Seria”

 

Justyna Dąbkowska-Kujko, Staropolski dramat i dialog religijny, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2021

 

W kategorii „Tłumacz”

Nagroda

 

ks. Tadeusz Gacia, ks. Jarosław M. Marczewski, Agnieszka Strycharczuk, Maioris ad limina templi… Poezja epigraficzna epoki karolińskiej. Badania i przekłady, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2021

 

Wyróżnienie

 

Wiesław Pawlak (tłum., wstęp i oprac.), Francesco Sacchini, De ratione libros cum profectu legendi libellus. O owocnym sposobie czytania książek, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2021

 

Ponadto wyróżnienie w kategorii „Edytorstwo” otrzymała książka pani Elżbiety Stoch

z Wydziału Nauk Społecznych, reprezentującej dyscyplinę literaturoznawstwo

Teatr Miejski w Lublinie (1944-1949), Źródła - nieznane fakty - repertuar - recepcja krytyczna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2021. 

 

Nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy! 


Spotkania ze studentami I roku

UWAGA STUDENCI I ROKU!

 

Spotkanie z Kolegium Dziekańskim odbędzie się 3 października 2022 r. (poniedziałek) o godz. 10.30 w sali GG-150 (Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego).

 

Spotkania studentów I roku z koordynatorami kierunków odbędą się w następujących terminach:

 

godz. 12.00 edytorstwo (I stopnia) sala GG-362 (p. III Gmach Główny)

godz. 12.00 filologia angielska (I stopnia) – sala CTW-408 (p. IV Centrum Transferu Wiedzy)

godz. 13.30 filologia angielska (II stopnia) - sala CTW-408 (p. IV Centrum Transferu Wiedzy)

godz. 12.00 germanistyka (I stopnia) – sala CTW-202 (p. II Centrum Transferu Wiedzy)

godz. 13.30 filologia germańska (II stopnia) – sala CTW-202 (p. II Centrum Transferu Wiedzy)

godz. 12.00 filologia klasyczna (I stopnia) – sala GG-370 (p. III Gmach Główny)

godz. 12.00 filologia niderlandzka (I stopnia) - sala CTW-220 (p. II Centrum Transferu Wiedzy)

godz. 13.00 filologia niderlandzka (II stopnia) - sala CTW-220 (p. II Centrum Transferu Wiedzy)

godz. 12.00 filologia polska (I stopnia) – sala CN-202 (p. II Collegium Norwidianum)

godz. 11.00 filologia polska (II stopnia) – sala CN-202 (p. II Collegium Norwidianum)

godz. 12.15 romanistyka (I stopnia) – sala GG-247 (p. II Gmach Główny)

godz. 11.00 filologia romańska (II stopnia) – sala GG-247 (p. II Gmach Główny)

godz. 12.45 hispanistyka (I stopnia) – sala GG-243 (p. II Gmach Główny)

godz. 12.00 italianistyka (I stopnia) – sala GG-243 (p. II Gmach Główny)

godz. 18.00 italianistyka (I stopnia, tryb zdalny) – MS TEAMS

godz. 12.00 historia (I stopnia) – sala CN-107 (p. I Collegium Norwidianum)

godz. 13.30 historia (II stopnia) – sala CN-107 (p. I Collegium Norwidianum)

godz. 12.00 historia sztuki (I stopnia) – sala GG-336 (p. III Gmach Główny)

godz. 13.30 historia sztuki (II stopnia) – sala GG-336 (p. III Gmach Główny)

godz. 12.00 lingwistyka stosowana (I stopnia) – sala CTW-217 (p. II Centrum Transferu Wiedzy)

godz. 13.30 lingwistyka stosowana (II stopnia) – sala CTW-217 (p. II Centrum Transferu Wiedzy)

godz. 12.00 muzykologia (I stopnia) – sala C-1038 (p. X Collegium Jana Pawła II)

godz. 10.30 muzykologia (II stopnia) – sala C-1038 (p. X Collegium Jana Pawła II)

godz. 12.00 sinologia (I stopnia) – sala CTW-219 (p. II Centrum Transferu Wiedzy)

 

Dla wszystkich studentów w dniu 3 października zostały ogłoszone godziny dziekańskie do godz. 15.00.

Studenci I roku I stopnia w dniach 3-5 października nie mają zajęć dydaktycznych, tylko uczestniczą w spotkaniach w ramach Dni Adaptacyjnych. 


Odeszła Pani Profesor Agata Mirek

 

Śp. dr hab. Agata Mirek, prof. KUL

(8 kwietnia 1970 Olkusz 24 września 2022 Lublin)

 

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 24 września br. odeszła od nas

Pani Profesor Agata Mirek, wybitna Znawczyni historii żeńskich zgromadzeń zakonnych,

prawdziwa Uczona i niestrudzona Organizatorka życia naukowego.

Dobry, skromny i mądry Człowiek. 

 

Śp. Pani Profesor była doktorem habilitowanym nauk humanistycznych i profesorem KUL,

wieloletnim pracownikiem Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce,

którym w latach 2018 – 2022 kierowała.

Jako historyk XIX i XX wieku specjalizowała się w dziejach żeńskich wspólnot zakonnych.

Była członkinią Komisji Historii Kobiet przy Polskiej Akademii Nauk

oraz Komisji Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego. 

 

Pozostawiła po sobie ponad sto autorskich prac naukowych i zredagowane przez siebie tomy serii „Zakony żeńskie w PRL”. Jej osiągnięcia naukowe doceniano na forum ogólnopolskim. Kilkakrotnie zdobyła najwyższe laury w konkursach na najlepszą książkę historyczną: o Nagrodę im. Oskara Haleckiego oraz o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich “Feniks”. 

 

Nie przestając z oddaniem służyć nauce, Pani Profesor Agata Mirek była Przełożoną Generalną Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej, Przewodniczącą Komisji Historycznej

przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce

oraz Wiceprzewodniczącą tej Konferencji. 

 

Odeszła od nas przedwcześnie. Zawsze pełna optymizmu, energii i zaangażowania, ciepła i cierpliwa, niosła bezinteresowną pomoc wszystkim wokół siebie.

Była osobą wielkiej pracowitości, sprawiedliwości i skromności.

Wspaniale i harmonijnie godziła posługę Bogu i bliźniemu,

w którym zawsze potrafiła dostrzec dobro. 

 

Agato, będzie nam Ciebie bardzo brakowało. 

 

Msza Święta żałobna zostanie odprawiona

w Kościele Akademickim KUL w czwartek 29 września br. o godz. 13.30

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 30 września o godz. 12.00

w kościele oo. Kapucynów w Nowym Mieście nad Pilicą i na cmentarzu parafialnym

 

 

 


Naukowcy KUL w ogólnopolskim gremium specjalistów – wręczenie powołań członkom Zespołu doradczego ds. programu „Perły nauki"

Miło nam poinformować, że 30 sierpnia 2022 roku

Sekretarz Stanu w MEiN prof. Włodzimierz Bernacki wręczył powołania

członkom Zespołu doradczego ds. programu pod nazwą „Perły nauki".

Wśród powołanych 28 specjalistów z różnych polskich uczelni

znalazła się Pani dr Kinga Strycharz-Bogacz,

muzykolog z Instytutu Nauk o Sztuce naszego Wydziału.

Serdecznie gratulujemy! 

 

 

 

 

Czytaj dalej...

„Roczniki Humanistyczne" w Scopusie! 

   Wydawane przez nasz Wydział wspólnie z Towarzystwem Naukowym KUL czasopismo „Roczniki Humanistyczne" przeszło pozytywnie ewaluację CSAB (Scopus Content Selection & Advisory Board) i w dniu 14 sierpnia br. zostało przyjęte do bazy Scopus. 
    Wszystkim Państwu, którzy mieli wpływ na podniesienie parametrów naszego pisma: Sekretarzowi redakcji, Redaktorom i Sekretarzom redakcji zeszytów, Członkom Rady Naukowej i Komitetów Redakcyjnych, a także Współpracownikom: Autorom i Recenzentom składam gorące podziękowanie i gratulacje, jednocześnie prosząc o dalsze zaangażowanie w utrzymanie i podnoszenie osiągniętego przez „Roczniki Humanistyczne" poziomu. 
 
dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL 
Redaktor naczelny „Roczników Humanistycznych" 
Dziekan

wysokie kategorie naukowe dla dyscyplin z WNH

Z ogromną radością i dumą informujemy, że dyscypliny naukowe

na Wydziale Nauk Humanistycznych

uzyskały w procedurze ewaluacji wysokie kategorie:

 

językoznawstwo - kategoria A

literaturoznawstwo - kategoria A

historia - kategoria B+

nauki o sztuce - kategoria B+

 

P. T. Dyrektorom oraz wszystkim Pracownikom instytutów

serdecznie gratulujemy!

 

 


Wystawa "ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA. Notatki fotograficzne z objazdów zabytkoznawczych historii sztuki"

Wystawa "ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA.

Notatki fotograficzne z objazdów zabytkoznawczych historii sztuki"

 

10 czerwca 2022 - 15 lipca 2022W Galerii 1 im. B. Słomki trwa wystawa fotografii studentów historii sztuki "ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA. Notatki fotograficzne z objazdów zabytkoznawczych historii sztuki". Eksponowane fotografie wykonali studenci historii sztuki w czasie objazdów naukowych w maju bieżącego roku, w ramach kierunku historia sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Podczas 6-dniowej podróży studenci poznawali sekrety historii i sztuki Lubelszczyzny, Podlasia, Wielkopolski i Śląska. Tego typu zajęcia terenowe są wyjątkowe dla historii sztuki i mają swoją ugruntowaną tradycję. Dają szansę dotrzeć do „perełek” architektury i sztuki na ziemiach Polski.

Pokazane na wystawie fotografie są uchwyconym na gorąco zapisem wrażeń i przeżyć, dokumentują przygodę z historią sztuki poznawaną nie tylko z kart podręczników.Jak sami studenci mówią: „niejednokrotnie zapierające dech w piersiach widoki, często niedostępne zwykłym turystom, skłoniły nas do podzielenia się choćby namiastką magicznego doświadczenia, jakim jest objazd zabytkoznawczy”.

 

Autorami zdjęć są: Monika Guzek, Adrianna Froń, Magdalena Lipska, Magdalena Marzęta, Julia Olszewska, Agata Pradun, Anna Sendejewicz, Wiktoria Serafin, ks. Bartosz Świątkowski oraz dr Anna Głowa.

 

Wystawę przygotowały studentki III roku historii sztuki: Adrianna Froń, Karolina Królikowska, Julia Olszewska, Agata Pradun, Wiktoria Serafin. Opieka merytoryczna dr Anna Dzierżyc-Horniak.

 

Wystawie towarzyszą pocztówki ze zdjęciami z wystawy, autorstwa studentów historii sztuki KUL, dostępne pobrania za darmo w Galerii.

 

Wystawa można oglądać do 15 lipca 2022, od poniedziałku do piątku,

w godzinach 8.00-15.00, Galeria 1 im. B. Słomki, Gmach Główny KUL, II p.

 

Więcej informacji na:

stronie Historia Sztuki KUL

https://www.kul.pl/aktualnosci,110654.html

oraz

https://www.facebook.com/Galeria1imBSlomki/posts/5060995903976076

 


wizyta delegacji z Fu Jen Catholic University

W dniu 17 czerwca 2022 r.

Wydział Nauk Humanistycznych gościł delegację z Fu Jen Catholic University.

 

Podczas spotkania z Dziekanem WNH

rozmawiano o dotychczasowej współpracy i planach na przyszłość.

 

 


Profesorowie WNH w składzie Rady NPRH

Miło nam poinformować,

że prof. dr hab. Marzena Górecka z Instytutu Literaturoznawstwa

oraz dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL z Instytutu Historii

zostali powołani przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka

do Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

 

Serdecznie gratulujemy!