Dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL nowym Dziekanem WNH

Miło nam poinformować,

że Zgromadzenie Wydziałowe wybrało

dr. hab. Dariusza Skórczewskiego, prof. KUL

na Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych

na kadencję 2021-2024

 

 


Ogłoszenie Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej

OGŁOSZENIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

     W wyborach na dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych zgłoszono terminowo dwie poprawne formalnie kandydatury: dr. hab. Henryka Dudy, prof. KUL i dr. hab. Dariusza Skórczewskiego, prof. KUL.

         Wybory odbędą się w dniu 26 października o godz. 15.00 w trybie zdalnym. O szczegółach technicznych dotyczących spotkania Zgromadzenia Wydziałowego zostaną Państwo poinformowani odrębnym komunikatem.Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

prof. dr hab. Witold Kołbuk


Rozpoczęcie roku akademickiego

W dniu 1 października 2021 r. na cały dzień zostają ogłoszone godziny dziekańskie dla wszystkich roczników i kierunków studiów

 

Ważne informacje na początek

 

Informacje dla studentów studiów niestacjonarnych

 

 

 

 


Wybory Dziekana WNH

Szanowni Państwo,

 

JM Ksiądz Rektor wyznaczył na 26 października termin posiedzenia Zgromadzenia Wydziałowego, które w wyborach wyłoni Dziekana naszego Wydziału.

 

Zarządzenie nr ROP-0101-149/21 z dnia 16 września br. w sprawie wyznaczenia terminu wyborów na Wydziale Nauk Humanistycznych

 

Zgodnie z Regulaminem wyborczym KUL, §15 ust. 3 "osoba posiadająca bierne prawo wyborcze może zgłosić Komisji swoją kandydaturę w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia wyznaczenia terminu zgromadzenia wydziałowego" i ust. 4 "kandydatów może zgłosić również osoba posiadająca czynne prawo wyborcze. Zgłoszenia dokonuje się [...] do dziekana".

 

Dzień, w którym JM Ks. Rektor wyznaczył termin zgromadzenia wydziałowego, podany w ww. Zarządzeniu to 16 września 2021 r. W związku z tym ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 września br. 

 

Zgodnie z ust. 6 i 7 zgłoszenie kandydata następuje na piśmie.  Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię i nazwisko kandydata;
2) określenie tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego kandydata;
3) nazwę wydziału lub innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, w której kandydat jest zatrudniony. 

 

Zgodnie z ust. 8, "do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę osoby wskazywanej jako kandydat".


Zaproszenie na konferencję

Zapraszamy na na konferencję

organizowaną w dniach 23-24 września 2021 r.

 

przez Oddział PAN w Lublinie

 

przy współudziale Instytutu Literaturoznawstwa KUL

 

nt. STEREOTYPY KULTUROWE W LITERATURZE, KULTURZE I
JĘZYKU POLAKÓW I UKRAIŃCÓW

 

program

 

 

 


Konferencja „Zygmunt Haupt. Warsztat pisarski – inspiracje-konteksty”

haupt_konferencjaZygmunt Haupt to jeden w najwybitniejszych emigracyjnych dwudziestowiecznych pisarzy polskich, laureat  Nagrody Literackiej „Kultury”, którego twórczość wciąż jest odkrywana w rodzinnym kraju. Jego postaci i dziełom poświęcona będzie międzynarodowa konferencja naukowa „Zygmunt Haupt. Warsztat pisarski – inspiracje-konteksty”,  której jednym z organizatorów będzie Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną KUL. Konferencja odbędzie się 22-24 września 2021, w siedzibie Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM (Collegium Maius). Obrady będą odbywać się w formie hybrydowej, chętni do udziału w konferencji w formie online są proszeni o kontakt na adres konferencjahaupt2020@gmail. com.


Tytuł profesora dla dr. hab. Krzysztofa Nareckiego

Z ogromną radością informujemy, że Prezydent RP

nadał tytuł profesora nauk humanistycznych

Panu Prorektorowi dr. hab. Krzysztofowi Nareckiemu

z Katedry Filologii Greckiej

w Instytucie Literaturoznawstwa

 

Serdecznie gratulujemy!