Pani Profesor Mirosława Hanusiewicz-Lavallee ponownie w RDN

Z dumą i radością powiadamiamy,
że Pani prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee została właśnie
ponownie wybrana na członkinię Rady Doskonałości Naukowej
w kadencji obejmującej lata 2024-2027.
Tak jak dotychczas, Pani Profesor będzie reprezentowała nasz Wydział
w dyscyplinie literaturoznawstwo. 
Ponowny wybór Pani Profesor tak znaczną liczbą głosów jest wyrazem ogromnego uznania przedstawicieli wielu ośrodków naukowych dla profesjonalizmu oraz stylu,
w jakim Pani Profesor pełniła tę zaszczytną służbę w minionych latach,
najpierw jako członkini Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów,
a następnie RDN. 
Serdecznie Pani Profesor gratulujemy i — dziękujemy!  
W osobie Pani Profesor docenione zostało zarazem
środowisko naukowe naszego Wydziału. 
Jesteśmy przekonani, że udział Pani Profesor w Radzie pozostanie gwarantem
wysokiej jakości pracy tego gremium w tak ważnym obszarze rozwoju kadry naukowej i postępowań awansowych. 
 
Kolegium Dziekańskie WNH 
 
 

Spotkania ze studentami I roku

Uprzejmie zapraszamy studentów I roku Wydziału Nauk Humanistycznych na spotkanie z Kolegium Dziekańskim, które odbędzie się 2 października 2023 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali CTW-113 (Centrum Transferu Wiedzy).

 

 

Spotkania studentów I roku z koordynatorami kierunków odbędą się w następujących terminach:

 

godz. 13.00 edytorstwo (I stopnia) sala CN-202 (II piętro, Collegium Norwidianum)

 

godz. 13.00 filologia angielska (I stopnia) – sala CTW-113 (I piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

godz. 13.00 filologia angielska (II stopnia) - sala CTW-204 (II piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

 

godz. 13.00 germanistyka (I stopnia) – sala CTW-202 (II piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

godz. 14.00 filologia germańska (II stopnia) – sala CTW-202 (II piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

 

godz. 13.00 filologia klasyczna (I i II stopnia) – sala GG-370 (III piętro, Gmach Główny)

 

godz. 13.00 filologia polska (I stopnia) – sala CN-204 (II piętro, Collegium Norwidianum)

godz. 13.30 filologia polska (II stopnia) – sala CN-204 (II piętro, Collegium Norwidianum)

 

godz. 13.30 romanistyka (I stopnia) – sala CTW-216 (II piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

godz. 14.30 filologia romańska (II stopnia) – sala CTW-216 (II piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

godz. 13.00 hispanistyka (I stopnia) – sala CTW-217 (II piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

godz. 14.00 hispanistyka (I stopnia) – sala CTW-217 (II piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

godz. 13.00 italianistyka (I stopnia) – sala CTW-220 (II piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

godz. 14.15 italianistyka (I stopnia, tryb zdalny) – MS TEAMS (Kod dostępu: 87w4ubp), link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ajWsBOp-JUMIyx84YPo1K8cnLH_6GXKxR-TyPHLZ5yEg1%40thread.tacv2/1695646512978?context=%7b%22Tid%22%3a%22be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435%22%2c%22Oid%22%3a%2251d0ada4-3b97-4882-914d-e08c4380530b%22%7d

 

godz. 13.00 historia (I stopnia) – sala CN-104 (I piętro, Collegium Norwidianum)

godz. 14.00 historia (II stopnia) – sala CN-104 (I piętro, Collegium Norwidianum)

 

godz. 13.00 historia sztuki (I stopnia) – sala GG-243 (II piętro Gmach Główny)

godz. 15.50 historia sztuki (II stopnia) – MS TEAMS (kod dostępu: v1qrzsp)

 

godz. 13.00 humanistyka cyfrowa (II stopnia) – sala CN-205 (II piętro, Collegium Norwidianum)

 

godz. 13.00 lingwistyka stosowana (I stopnia) – sala CN-106 (I piętro, Collegium Norwidianum)

godz. 14.00 lingwistyka stosowana (II stopnia) – sala CN-106 (I piętro, Collegium Norwidianum)

 

godz. 13.00 muzykologia (I stopnia) – sala C-1038 (X piętro Collegium Jana Pawła II)

godz. 14.00 muzykologia (II stopnia) – sala C-1038 (X piętro Collegium Jana Pawła II)

 

godz. 13.00 sinologia (I stopnia) – sala CTW-104 (I piętro, Centrum Transferu Wiedzy)

 

Uwaga!

Dla wszystkich studentów w dniu 2 października zostały ogłoszone godziny dziekańskie do godz. 15.00 (nie odbędą się również dwugodzinne zajęcia rozpoczynające się o 14.10).

Studenci I roku studiów I stopnia w dniach 2-6 października nie mają zajęć dydaktycznych, tylko uczestniczą w spotkaniach w ramach Tygodnia Adaptacyjnego. Zapraszamy!

 


Odszedł dr hab. Piotr Nowaczyński

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 19 sierpnia 2023 r.

zmarł w wieku 83 lat

dr hab. Piotr Nowaczyński,

emerytowany profesor naszego Wydziału, literaturoznawca, polonista,

wieloletni Dyrektor Ośrodka Badań nad Literaturą Religijną KUL.

 

 

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 22 sierpnia 2023 r. o godzinie 16.00

w kościele parafialnym św. Stanisława w Żdanowie.

 

 


Kondolencje dla Pani Dziekan Magdaleny Charzyńskiej-Wójcik

Słowa wsparcia i pocieszenia, a także najszczersze kondolencje

z powodu śmierci Mamy

Pani Dziekan Magdalenie Charzyńskiej-Wójcik

 

przesyła Kolegium Dziekańskie, Dyrekcja Instytutu Językoznawstwa

oraz Pracownicy Wydziału Nauk Humanistycznych

 

Requiem aeternam dona ei, Domine,

et lux perpetua luceat ei.

Requiescat in pace!

 

 

Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę 29 lipca o godz. 11.00

w kościele pw. Św. Józefa w Lublinie przy ul. Filaretów 7.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się na cmentarzu przy ul. Lipowej


Stypendium Ministerstwa Edukacji i Nauki dla dr Kamili Tomaki

Informujemy, że dr Kamila Tomaka  
z Katedry Języka Niderlandzkiego (Instytut Językoznawstwa)
otrzymała stypendium Ministerstwa Edukacji i Nauki
dla wybitnych młodych badaczy.
 
Serdecznie gratulujemy!
 
 

 


Prof. Edyta Kociubińska powołana do Rady Association Internationale des Études Françaises


Z radością i dumą powiadamiamy, że prof. Edyta Kociubińska

została powołana do Rady Association Internationale des Études Françaises — założonego w roku 1949 stowarzyszenia na rzecz upowszechniania języka, literatury i kultury francuskiej, zrzeszającego romanistów z całego świata.

 

Serdecznie gratulujemy tego prestiżowego wyróżnienia!


Prof. Mieczysław Ryba powołany w skład Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej

Miło nam poinformować,

że pan prof. Mieczysław Ryba

został powołany w skład Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

 

Serdecznie gratulujemy!


Czasopismo Quêtes littéraires przyjęte do bazy Scopus

Z radością i dumą informujemy, że wydawane

przez pracowników naszego Wydziału czasopismo Quêtes littéraires

zostało przyjęte do bazy Scopus.
Serdecznie gratulujemy całemu zespołowi redakcyjnemu,

w szczególności Pani Redaktor Naczelnej prof. Edycie Kociubińskiej

i jej Zastępczyni, prof. Judycie Niedokos.


Pan Profesor Piotr Chlebowski członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności

Milo nam poinformować, że w dniu 17 czerwca br.

na walnym posiedzeniu Polskiej Akademii Umiejętności

prof. dr hab. Piotr Chlebowski został wybrany na członka korespondenta

I Wydziału Filologicznego PAU

 

Serdecznie Panu Profesorowi gratulujemy tego zaszczytnego wyboru!

 


Pani Profesor Mirosława Ołdakowska-Kufel uhonorowana odznaką Zasłużony dla Województwa Lubelskiego

Z radością i dumą informujemy,

że Pani prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel

otrzymała odznakę Zasłużony dla Województwa Lubelskiego

za przedsięwzięcia badawcze dotyczące literatury, kultury, sztuki,

języka pogranicza polsko-ukraińskiego.

 

Pani Profesor, gratulujemy!