Nagrody dla Pracowników WNH!

Z radością informujemy, że dr Edyta Chlebowska z Ośrodka Badań nad Twórczością Cypriana Norwida otrzymała pierwszą nagrodę w Konkursie na najlepszą książkę dotyczącą tematyki norwidowskiej za pozycję: "Cyprian Norwid. Katalog prac plastycznych", T I-V, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017-2020.

 

Druga nagroda przypadła prof. dr. hab. Piotrowi Chlebowskiemu z tego samego ośrodka za "Studia i szkice interpretacyjne", CN 1-2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019.

 

Prof. dr hab. Józef Franciszek Fert otrzymał natomiast pierwszą nagrodę specjalną za "Zdania i uwagi o społeczeństwie obywatelskim", Pewne Wydawnictwo (pod patronatem Fundacji Museion), Warszawa 2021.

 

Pani dr Edyta Chlebowska została również wyróżniona trzecią nagroda specjalną za wybór prac i komentarz: "Cyprian Norwid. Wierny portret", Pewne Wydawnictwo (pod patronatem Fundacji Museion), Warszawa 2021.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Szczegóły TUTAJ

 

 


Dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL nowym Dziekanem WNH

Miło nam poinformować,

że Zgromadzenie Wydziałowe wybrało

dr. hab. Dariusza Skórczewskiego, prof. KUL

na Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych

na kadencję 2021-2024

 

 


Ogłoszenie Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej

OGŁOSZENIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

     W wyborach na dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych zgłoszono terminowo dwie poprawne formalnie kandydatury: dr. hab. Henryka Dudy, prof. KUL i dr. hab. Dariusza Skórczewskiego, prof. KUL.

         Wybory odbędą się w dniu 26 października o godz. 15.00 w trybie zdalnym. O szczegółach technicznych dotyczących spotkania Zgromadzenia Wydziałowego zostaną Państwo poinformowani odrębnym komunikatem.Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

prof. dr hab. Witold Kołbuk


Rozpoczęcie roku akademickiego

W dniu 1 października 2021 r. na cały dzień zostają ogłoszone godziny dziekańskie dla wszystkich roczników i kierunków studiów

 

Ważne informacje na początek

 

Informacje dla studentów studiów niestacjonarnych

 

 

 

 


Wybory Dziekana WNH

Szanowni Państwo,

 

JM Ksiądz Rektor wyznaczył na 26 października termin posiedzenia Zgromadzenia Wydziałowego, które w wyborach wyłoni Dziekana naszego Wydziału.

 

Zarządzenie nr ROP-0101-149/21 z dnia 16 września br. w sprawie wyznaczenia terminu wyborów na Wydziale Nauk Humanistycznych

 

Zgodnie z Regulaminem wyborczym KUL, §15 ust. 3 "osoba posiadająca bierne prawo wyborcze może zgłosić Komisji swoją kandydaturę w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia wyznaczenia terminu zgromadzenia wydziałowego" i ust. 4 "kandydatów może zgłosić również osoba posiadająca czynne prawo wyborcze. Zgłoszenia dokonuje się [...] do dziekana".

 

Dzień, w którym JM Ks. Rektor wyznaczył termin zgromadzenia wydziałowego, podany w ww. Zarządzeniu to 16 września 2021 r. W związku z tym ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 września br. 

 

Zgodnie z ust. 6 i 7 zgłoszenie kandydata następuje na piśmie.  Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię i nazwisko kandydata;
2) określenie tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego kandydata;
3) nazwę wydziału lub innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, w której kandydat jest zatrudniony. 

 

Zgodnie z ust. 8, "do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę osoby wskazywanej jako kandydat".


Zaproszenie na konferencję

Zapraszamy na na konferencję

organizowaną w dniach 23-24 września 2021 r.

 

przez Oddział PAN w Lublinie

 

przy współudziale Instytutu Literaturoznawstwa KUL

 

nt. STEREOTYPY KULTUROWE W LITERATURZE, KULTURZE I
JĘZYKU POLAKÓW I UKRAIŃCÓW

 

program

 

 

 


Konferencja „Zygmunt Haupt. Warsztat pisarski – inspiracje-konteksty”

haupt_konferencjaZygmunt Haupt to jeden w najwybitniejszych emigracyjnych dwudziestowiecznych pisarzy polskich, laureat  Nagrody Literackiej „Kultury”, którego twórczość wciąż jest odkrywana w rodzinnym kraju. Jego postaci i dziełom poświęcona będzie międzynarodowa konferencja naukowa „Zygmunt Haupt. Warsztat pisarski – inspiracje-konteksty”,  której jednym z organizatorów będzie Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną KUL. Konferencja odbędzie się 22-24 września 2021, w siedzibie Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM (Collegium Maius). Obrady będą odbywać się w formie hybrydowej, chętni do udziału w konferencji w formie online są proszeni o kontakt na adres konferencjahaupt2020@gmail. com.