Koło Naukowe Studentów Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest inicjatorem i organizatorem rozpoznawalnego na całej Lubelszczyźnie cyklu konferencji i paneli dyskusyjnych, znanych jako Tydzień Prawników. Od lat uczestnikami tego przedsięwzięcia są najwybitniejsi przedstawiciele świata polityki, nauki, gospodarki i kultury.

W tym roku Tydzień Prawników zostanie zorganizowany po raz dziewiętnasty. Dotychczas na organizowanych przy tej okazji konferencjach poruszaliśmy tematy aktualne i cieszące się dużym zainteresowaniem studentów, jak perspektywy rozwoju sądownictwa elektronicznego, ochrona praw człowieka czy integracja Polski z Unią Europejską. Nie baliśmy się również podejmować tematów trudnych, jak korupcja czy kierunki reformy prawa. Idąc tym śladem, w roku akademickim 2010-2011 postanowiliśmy poddać pod dyskusję problematykę legalizacji substancji odurzających o działaniu narkotycznym, potocznie zwanych „dopalaczami”. Do dyskusji pragniemy zaprosić przedstawicieli Rady Ministrów, Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej, Policji, a także naukowców, reprezentujących takie dziedziny nauki, jak kryminalistyka, prawo karne, prawo konstytucyjne, chemia i prawo gospodarcze. Celem dyskusji jest przedstawienie poglądów i argumentów odnoszących się do tego zagadnienia, a także skonfrontowanie ich z informacjami podawanymi opinii publicznej przez media.

Planowanym terminem XIX Tygodnia prawników jest 28-30 marca.  Dyskusja przewidywana jest na pierwszy dzień konferencji. Drugi dzień obejmował będzie spotkania z przedstawicielami zawodów prawniczych, a także inscenizację procesu o czary. Na trzeci dzień przewidujemy zorganizowanie szkoleń i warsztatów dla studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, obejmujących m.in. fundusze strukturalne Unii Europejskiej.

W imieniu Zarządu Koła Naukowego Studentów Prawa KUL

Michał Mościcki (Prezes KNSP KUL)

 

PROGRAM XIX TYGODNIA PRAWNIKÓW

Dzień pierwszy – 28 marca 2011 r. (poniedziałek)

Konferencja „Problematyka legalizacji substancji odurzających o działaniu narkotycznym”

Aula Kard. S. Wyszyńskiego, Gmach Główny KUL

Godz. 9:00

 

- Otwarcie XIX Tygodnia Prawników:

9:00 - Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński – Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

9:15 - Michał Mościcki – Prezes Koła Naukowego Studentów Prawa KUL

 

- Prelekcja:

9:30 - Leszek Pietraszko – Sędzia Sądu Apelacyjnego, Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

- Emisja filmu poświęconego „dopalaczom”

 

- Dyskusja:

10:30 - Prof. dr hab. Dariusz Dudek – Katedra Prawa Konstytucyjnego KUL

11:00 - Insp. Dariusz Działo – Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie

11:30 - Prof. dr hab. Andrzej Leszek Dawidowicz – Wydział Chemii UMCS

12:00 - Dr Janusz Słodziński – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Lublinie

12:30 - Dr Radosław Hałas – Katedra Prawa Karnego KUL

 


Dzień drugi – 29 marca 2011 r. (wtorek)

Prawo w działaniu – spotkania z przedstawicielami zawodów prawniczych

Sala im. L. Kaczyńskiego, Collegium Iuridicum-300

Godz. 9:00

 

 

- Otwarcie:

9:00 - Michał Mościcki – Prezes Koła Naukowego Studentów Prawa KUL

 

- Wystąpienia

9:30 - Jacek Gabryś – Komornik sądowy

10:00 - Adw. Piotr Sendecki – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie

11:30 - Sławomir Chomoncik – aplikant radcowski

12:00 - Marlena Pakuła  – aplikant notarialny

12:30 Piotr i Paweł Sławiccy – aplikanci ogólni

 

 


Dzień trzeci – 30 marca 2011 r. (środa)

Podnoszenie kwalifikacji studentów WPPKiA

 

- Szkolenia:

 

Godz. 9:30, sala CI-204

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej –
dr Edyta Krzysztofik (Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL)

 

Godz. 12:30, sala C-737

Prawnik a sztuka negocjacji – mgr Piotr Sławicki (Katedra Negocjacji i Mediacji)

 

Godz. 18:00, sala C-737

Tradycja i teraźniejszość, czyli słów kilka o KNSP KUL – Michał Mościcki (Prezes KNSP KUL)

 


Dzień czwarty – 31 marca 2011 r. (czwartek)

Coś dla ciała – coś dla ducha

 

- zabawy integracyjne dla Członków Koła Naukowego Studentów Prawa KUL


 

PATRONAT HONOROWY


J.M. Ks. Prof. dr hab. Stanisław Wilk

Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński

Dziekan Wydziału Prawa,

Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 

PATRONI

Janusz Łomża Kancelaria Adwokacka

GTI LOSS

 

OBSŁUGA INFORMACYJNA

Radio Lublin
Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2011, godz. 12:46 - Marta Ordon