Koło Naukowe Studentów Prawa

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

zaprasza na

XX TYDZIEŃ PRAWNIKÓW

18-24 kwietnia 2012 r.

 

18 kwietnia 2012 r.

Dzień z PITem - sympozjum organizowane przez Sekcję Prawa Finansowego i Podatkowego KNSP KUL we współpracy z Katedrą Finansów i Prawa Finansowego KUL

19 kwietnia 2012 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa System rejestracji przedsiębiorców w Polsce na tle prawnoporównawczym - doświadczenia i perspektywy - organizowana przez Katedrę Prawa Handlowego KUL we współpracy z Kołem Naukowym Studentów Prawa KUL

20 kwietnia 2012 r.

Konferencja Naukowa Nowelizacja procedury cywilnej i jej wpływ na praktykę prawniczą

23 kwietnia 2012 r.

Szkolenie z pism w postępowaniu administracyjnym.

Koncert zespołu AVOCADO

24 kwietnia 2012 r.

Konferencja Naukowa dotycząca współpracy transgranicznej - organizowana przez Katedrę Administracyjnego Prawa Gospodarczego KUL

Szkolenie z pism w postępowaniu cywilnym.

 

PLAKAT: XX_Tydzien_Prawnikow.pdf

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2012, godz. 12:29 - Marta Ordon