6 czerwca br. delegacja KUL: Wielki Kanclerz, Rektor i Redaktorzy podczas audiencji w Watykanie wręczyła pierwszy tom Opera Omnia papieżowi Benedyktowi XVI.