Zagadnienia do egzaminu pisemnego z dydaktyki literatury i języka polskiego

(poziom ponadgimnazjalny, II rok studiów II stopnia)

 

 

 

Elementy procesu dydaktycznego:

  • cele ogólne i szczegółowe
  • metody (tradycyjne i aktywizujące)
  • środki dydaktyczne
  • formy organizacji pracy na lekcji
  • temat lekcji
  • warunki nauczania
  • praca domowa
  • materiał rezerwowy.

Operacjonalizacja celów. Budowa celu szczegółowego. Zasady operacjonalizacji celów.

Metody analizy tekstu literackiego/ tekstu kultury, np. wg M. Nagajowej, K. Lausza, S. Bortnowskiego, M. Łojka).

Główne zasady dydaktyczne (wg M. Nagajowej).

Konspekt lekcji i scenariusz lekcji.

Czasopisma metodyczne – znajomość wybranych (zawartość, miejsce wydawania, redaktorzy).

Metodycy krajowi (nazwiska, ośrodki, zainteresowania badawcze).

Podstawa programowa nauczania języka polskiego na poziomie ponadgimnazjalnym – rola nauczyciela polonisty, cele, lektury obowiązkowe.

Ocenianie: funkcje i rodzaje oceny, błędy w ocenianiu, komentarz do oceny.

Sposoby kontroli osiągnięć uczniowskich.

Rozkład materiału – budowa, zawartość, funkcja.

Planowanie pracy dydaktycznej. Rodzaje przygotowania do zajęć.

 

 

 

Autor: Agnieszka Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2016, godz. 09:37 - Agnieszka Karczewska