DIARIUSZ WYDARZEŃ NA WYDZIALE*
Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

styczeń 2006

2-8 stycznia 2006 r. – ks. prof. dr hab. Henryk Misztal przebywał w Watykanie, gdzie wziął udział w prezentacji swojej książki Le cause di canonizzazione. Storia e procedura wydanej przez Libreria Editrice Vaticana. Podczas pobytu ks. Profesor spotkał się z kard. José Saraiva Martinsem, prefektem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, prof. José Luizem Gutiérrezem, prof. Ambrogio Eszerem, prof. Grzegorzem Erlebachem, prof. Hieronimem Fokcińskim, z którymi prowadził dyskusję na temat nowych kierunków badań naukowych Kongregacji.

11-13 stycznia 2006 r. - ks. prof. dr hab. Józef Krukowski oraz ks. dr Mirosław Sitarz wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Forderverein Rechtspolitik – Bitburger Gesprache e.V.” w Bitburgu (Niemcy).

25 stycznia – 3 lutego 2006 r. – dr Anna Haładyj wzięła udział w konferencji szkoleniowej Evalutation of sustainability – Easy-Eco Szentendre Training w ramach European Community's Sixth Framework Programme under the Marie-Curie Conferences and Training Courses, zorganizowanej przez The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe oraz Country Office Hungary w Szentendre (Węgry).
-------------------
*(opr. Filip Ciepły)
Autor: Filip Ciely
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2007, godz. 18:20 - Wojciech Wytrążek