Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 

 

Kontakt mailowy z redaktorem:

Dr Judyta Dworas-Kulik

 

 

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z
siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30,
adres e-mail - iod@kul.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na
pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania
danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez
wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości).
Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do
udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez
okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie
osobom upoważnionym przez administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby
odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2019, godz. 12:44 - Adam Jankowski