DIARIUSZ WYDARZEŃ NA WYDZIALE*

Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

luty 2006


13-17 lutego 2006 r. – dr Maciej Rudnicki wziął udział w V Międzynarodowym Kongresie Naukowym Edukacji Uniwersyteckiej „Universidad 2006”, zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Rządu Republiki Kuby w Hawanie (Kuba).

23 lutego 2006 r. – dr Artur Kuś wygłosił referat nt. Zagrożenia związane ze swobodnym przepływem towarów w Unii Europejskiej, dr Wojciech Włodarczyk wygłosił referat nt. Wyczerpanie praw własności intelektualnej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, podczas konferencji naukowej „Otwarcie granic rynku a perspektywa być i mieć człowieka oraz narodu”, zorganizowanej przez Izbę Celną w Białej Podlaskiej oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

27 lutego – 1 marca 2006 r. – prof. dr hab. Alicja Grześkowiak wzięła udział w XII Generalnym Zgromadzeniu Papieskiej Akademii Życia w Rzymie oraz międzynarodowej konferencji naukowej „L`embrione umano nella fase del preimpianto, aspetti scientifici e considerazioni bioetiche” (27-28 lutego), zorganizowanej przez Papieską Akademię Życia. 28 lutego Pani Profesor moderowała sesję nt. „L`embrione è persona?” oraz wygłosiła komunikat naukowy nt. La nova definizione della gravidanza sullo sondo del progetto della legge sulla consapevole maternità presentato nel parlamento polacco.


*(opr. Filip Ciepły)
Autor: Filip Cieply
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2007, godz. 18:19 - Wojciech Wytrążek