DIARIUSZ WYDARZEŃ NA WYDZIALE
Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

październik 2006


2 października 2006 r. - dr Krzysztof Wiak wziął udział w Konferencji naukowej  pt. Terrorismo internazionale organizowanej na Università di Pavia.

17 października 2006 r. - dr Krzysztof Wiak wziął udział w Konferencji naukowej pt. Curriculum diritto penale e criminologia organizowanej na Università di Bicocca (Milano).

19-20 października 2006 r. - Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem we współpracy z Katedrą Ochrony Środowiska Wydziału  Matematyczno-Przyrodniczego KUL oraz Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie zorganizowała I Międzynarodową Konferencję Naukową „Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym - doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania na Ukrainie". Referaty wygłosili m.in. prof. dr hab. Stanisław Wrzosek nt. Prawne aspekty rozwoju zrównoważonego, dr Małgorzata Ganczar nt. Nowoczesne technologie informacyjne jako czynnik wspierający  rozwój zrównoważony, dr Anna Haładyj nt. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko jako instrument wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju, dr Maciej Rudnicki nt. Zasada zrównoważonego rozwoju w programowaniu i realizacji publicznych inwestycji proekologicznych, dr Wojciech Wytrążek nt. Wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju w działaniach samorządu terytorialnego, mgr Piotr Pszczel nt. Zrównoważony rozwój a polityka energetyczna Polski.

20 października 2006 r. - Katedra Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich zorganizowała Międzynarodową Konferencję „Ustrój hierarchiczny katolickich Kościołów wschodnich". Referaty wygłosili m.in. ks. dr Krzysztof Mikołajczuk nt. „Inne" Kościoły sui iuris, ks. dr Grzegorz Wojciechowski nt. Katolickie Kościoły patriarchalne.

23-26 października 2006 r. - o. prof. dr hab. Bronisław Wenanty Zubert OFM, ks. prof. dr hab. Henryk Misztal, ks. prof. dr hab. Stanisław Tymosz, dr Elżbieta Szczot, ks. dr Ambroży Skorupa oraz ks. dr Piotr Stanisz wzięli udział w cyklu spotkań naukowych nt. „Struktura Kurii Rzymskiej", które miały miejsce w Kongregacji Wychowania Katolickiego, Rocie Rzymskiej, Sygnaturze Apostolskiej i  Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. Wyjazd zorganizowali dr Elżbieta Szczot, Instytut Prawa Kanonicznego oraz Koło Naukowe Kanonistów KUL.

25 października 2006 r. - Rektor KUL, Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji i Katedra Prawa Karnego zorganizowały sesję naukową „Hominum causa omne ius constitutum est" oraz Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej prof. dr hab. Alicji Grześkowiak. [galeria zdjęć]

28 października 2006 r. - dr Michał Chajda wygłosił referat nt. Ewolucja nadzoru nad instytucjami kredytowymi podczas konferencji „Nowy porządek prawny na rynku kapitałowym", zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (ELSA) w Uniwersytecie Wrocławskim.
Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2007, godz. 20:49 - Sławomir Hypś