DIARIUSZ WYDARZEŃ NA WYDZIALE
Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 

listopad 2006


1-11 listopada 2006 r. - prof. Delaine Swenson przeprowadził cykl szkoleń z zasad kontradyktoryjnego procesu karnego dla chińskich prawników z National Association of Prosecutions Buhai, Shantou Univerisity oraz Sun Yat Sen University w Ghongzhou (Chiny).

7 listopada 2006 r. - dr Krzysztof Wiak wziął udział w Konferencji naukowej pt. Terrorismo internazionale e diritto penale organizowanej na Università di Pavia (Włochy).

10 listopada 2006 r. - ks. dr Piotr Stanisz wygłosił referat nt. Il diritto delle nazioni dell'Unione europea a definire liberamente i propri legami con le religioni podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Protection of National Identity in European Union" zorganizowanej przez Uniwersytet Vytautasa Magnusa w Kownie (Litwa).

Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Umiejętności Prawniczych i Instytutem na rzecz Państwa Prawa zorganizowała szkolenie „Human Rights Monitoring", które poprowadził dr Wouter Vandenhole z Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) i Tilburg Universiteit (Holandia).


18-19 listopada 2006 r. - Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Prawniczych we współpracy z Instytutem na rzecz Państwa Prawa przeprowadził szkolenie „Legal reasoning and legal advocacy". Szkolenie przeprowadzili prof. Delaine Swenson oraz goszczący w KUL prof. David Sonenshein (Temple University, USA).

20 listopada 2006 r. - na zaproszenie Ośrodka Doskonalenia Umiejętności Prawniczych przebywał w KUL prof. David Sonenshein z Temple Univeristy (USA), który wygłosił wykład nt. Getting LL.M. in United States.

24 listopada 2006 r. - Wydział wraz Polską Akademią Nauk zorganizował konferencję naukową „Tradycja i postęp w nowelizacji prawa  sądowego cywilnego". Referaty wygłosili m.in. prof. dr hab. Dariusz Dudek nt. Tradycja i postęp w nowelizacji prawa sądowego w świetle Konstytucji, prof. dr hab. Piotr Pogonowski nt. Tradycja i postęp w nowelizacji prawa sądowego cywilnego według postulatów ze Zjazdu Katedr Postępowania Cywilnego w Zakopanym.

Dr Małgorzata Ganczar wygosiła referat nt. Podpis elektroniczny - kiedy zaczniemy go uzywać? podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kolizyjne aspekty zobowiązań elektronicznych", zorganizowanej przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu.

25 listopada 2006 r. - dr hab. Maciej Rudnicki otrzymał odznaczenie L'Ordre du Merite de l'Invention au grade d'Officier (Krzyż Oficerski Medalu za Zasługi dla Innowacyjności) za wkład w rozwój innowacyjnej wiedzy w zakresie ochrony środowiska, podczas Międzynarodowego Salonu Innowacyjności EUREKA w Brukseli. Odznaczenie zostało przyznane przez Miedzynarodową Wysoką Komisję do Spraw Innowacyjności działającą przy Belgijskiej Izbie Innowacyjności.

29 listopada 2006 r.  - na zaproszenie Katedry Prawa Unii Europejskiej przebywała w KUL prof. Leocadia Díaz Romero z Wydziału Prawa Universidad Católica San Antonio de Murcia (Hiszpania). Wygłosiła wykład gościnny nt. Quo vadis Europa?.
Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2007, godz. 20:52 - Sławomir Hypś