DIARIUSZ WYDARZEŃ NA WYDZIALE
Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 

grudzień 2006


7 grudnia 2006 r. - Katedra Historii Źródeł Kościelnego Prawa Polskiego zorganizowała sesję naukową „Arcybiskup Jan Łaski jako Prymas Polski i mąż stanu" w Majdanie Sopockim. Podczas konferencji ks. prof. dr hab. Stanisław Tymosz wygłosił referaty nt. Szkic historyczno - biograficzny arcybiskupa Jana Łaskiego (1456 - 1531) oraz Arcybiskup Jan Łaski jako Prymas polski i mąż stanu.

Bp prof. dr hab. Andrzej Dzięga wygłosił referat nt. Rodzina - niektóre kwestie dyskusyjne, dr Marta Greszata wygłosiła referat nt. Zasadność wykorzystania akt sprawy rozwodowej w kanonicznym postępowaniu o nieważność małżeństwa podczas konferencji naukowej „Rodzina w prawie", zorganizowanej przez Instytut Prawa Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.

8-9 grudnia 2006 r. - Katedra Prawa Unii Europejskiej wraz z Ośrodkiem Doskonalenia Umiejętności Prawniczych i Instytutem na rzecz Państwa Prawa zorganizowała seminarium międzynarodowe „Protection of Fundamental Rights in European Union - Legal Skills in NGOs activities". Prof. Delaine Swenson oraz dr Tomasz Sieniow poprowadzili sesję nt. Legal Skills.

12 grudnia 2006 r. - dr Krzysztof Wiak wziął udział w Konferencji naukowej pt. Terrorismo internazionale e diritto penale organizowanej na L'Università di Pavia.

15 grudnia 2006 r. - na zaproszenie Katedry Prawa Unii Europejskiej gościła w KUL Valentina Staelens z Instytutu Praw Człowieka na Ghent Univeristeit (Belgia). Wygłosiła wykład gościnny nt. The Role of European Court of Justice in protecting of  Fundamental Rights in European Union, który tłumaczył dr Tomasz Sieniow.

20-21 grudnia 2006 r. - Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL we współpracy z Instytutem na rzecz Państwa Prawa przeprowadził szkolenie metodyczne dla pracowników i doktorantów  poświęcone interaktywnym sposobom nauczania prawa. W seminarium wzięli udział: mec. Francois Moyse (Luxemburg), prof. Delaine Swenson, dr Tomasz Sieniow oraz mgr Aleksandra Szadkowska-Szczygielska.

28 grudnia 2006 r. - ks. prof. dr hab. Marian Stasiak wygłosił referat nt. Konkordat Polski wobec dyskusji wokół obowiązującego konkordatu we Włoszech podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez stowarzyszenie „Nuovo orizonti" w Modenie (Włochy).
Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2007, godz. 20:55 - Sławomir Hypś