1 VI 1991


O godzinie 9.30 na podradomskim lotnisku wojskowym liczna grupa pracowników i studentów KUL wraz z Senatem Akademickim uczestniczyła w uroczystej mszy świętej, po której – na specjalne życzenie Ojca Świętego – Senat Akademicki KUL został zaproszony na spotkanie, które odbyło się w auli Jana Pawła II nowo wybudowanego gmachu seminarium.
(Zeszyty Naukowe KUL nr 1-2 1991, s. 256)

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona