O godzinie 9.30 na podradomskim lotnisku wojskowym liczna grupa pracowników i studentów KUL wraz z Senatem Akademickim uczestniczyła w uroczystej mszy świętej, po której – na specjalne życzenie Ojca Świętego – Senat Akademicki KUL został zaproszony na spotkanie, które odbyło się w auli Jana Pawła II nowo wybudowanego gmachu seminarium.
(Zeszyty Naukowe KUL nr 1-2 1991, s. 256)
Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2007, godz. 13:39 - Liliana Kycia