PROGRAM

 

10.00

 

Przywitanie gości

Ks. dr hab. Ambroży Skorupa prof.  KUL, Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego KUL

 

 

10.15

 

Otwarcie konferencji

Jego Magnificencja Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL

 

 

Sesja I

Prowadzenie - Ks. dr hab. dr h.c. Leszek Adamowicz

 

10.30

 

 

Sto lat prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Ks. dr hab. Krzysztof Burczak prof. KUL, Prodziekan WPPKiA KUL

 

 

11.00 Przerwa na kawę
   

11.30

 

 

 

Wpływ szkoły lubelskiej na rozwój kościelnego prawa procesowego w Polsce

Ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut, Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

 

 

12.00

 

 

 

 

Dorobek kanonistyki uprawianej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w przedmiocie materialnego prawa małżeńskiego w okresie międzywojnia (1918-1939)

Ks. prof. dr hab. Ginter Dzierżon, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

 

12.30 Dyskusja
   

13.00

 

Zamknięcie konferencji

Dr hab. Andrzej Herbet prof. KUL, Dziekan WPPKiA KUL

 

 

13.30 Obiad

 

Sekretariat konferencji

Ks. mgr lic. Tomasz Jarząbek

Ks. mgr lic. Paweł Wróbel

 

 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2018, godz. 18:54 - Magdalena Sawa