Dekret

Statut Instytutu Prawa Kanonicznego (tekst polski)

Statut Instytutu Prawa Kanonicznego (tekst włoski)

 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2020, godz. 19:43 - Magdalena Sawa