Dekret

Statut Instytutu Prawa Kanonicznego (tekst polski)

Statut Instytutu Prawa Kanonicznego (tekst włoski)

 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2022, godz. 08:09 - Adam Jankowski