Dekrety reformatorskie z wizytacji kanonicznych przeprowadzonych przez Biskupa Tarnowskiego Jerzego Ablewicza, zebrał, opracował i wstępem poprzedził ks. Paweł Lewandowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2022, ss. 672, ISBN 978-83-8288-071-7.

 

Skorupa Ambroży, Podstawy ekonomiczne realizacji charyzmatu i misji w instytutach zakonnych, Wydawnictwo KUL, 2021, ss. 74, ISBN 978-83-8061-959-3.

 

Adamowicz Leszek, Protokoły wizytacji kanonicznych przeprowadzonych przez biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego w parafiach na terenie obecnej archidiecezji lubelskiej i diecezji sandomierskiej 1946-1948, Gaudium, Lublin 2021, ss. 256, ISBN 9788375484588.

 

Skubiś Ireneusz, Sitarz Mirosław, Kawa Stanisław, Romanko Agnieszka (red.), Вплив християнства на стабільність народів Європи, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2020, ss. 133, ISBN 978-83-956633-9-0.

 

Krukowski Józef, Sitarz Mirosław, Romanko Agnieszka (red.), Bezpieczeństwo prawne państwa i podatnika a sprawiedliwy system podatkowy, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2020, ss. 236, ISBN 978-83-959518-6-2.

 

Sitarz Mirosław, Słowikowska Anna, Romanko Agnieszka (red.), Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – absolwent KUL ... kandydat na ołtarze, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2020, wyd. 2, ss. 183, ISBN 978-83-959518-3-1.

 

Burczak Krzysztof, Quinque compilationes antiquae przykładem systematyki oraz współpracy ustawodawcy, sądów i uniwersytetu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020, ss. 652, ISBN 978-83-8061-802-2.

 
Sitarz Mirosław (red.), Nagroda im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, t. 2, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2020, ss. 90, ISBN 978-83-956633-0-7.
 

Greszata-Telusiewicz Marta, Salus animarum jako istota reformy procesowej Papieża Franciszka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ss. 155, ISBN 978-83-8061-797-1.

 

Słowikowska Anna, Postulaty Stefana Kardynała Wyszyńskiego w nauczaniu Soboru Watykańskiego II, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019, ss. 282, ISBN 978-83-7306-917-6.

 
Jaszcz Adam, Synody diecezjalne w Kościele łacińskim, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ss. 151, ISBN 978-83-8061-789-6.

 

Romanko Agnieszka, Lewandowski Paweł (red.), Noli metuere et noli timere... Księga Jubileuszowa z okazji 30-lecia święceń prezbiteratu ks. Mirosława Sitarza, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ss. 576, ISBN 978-83-948764-9-4, ISBN 978-83-8061-765-0.

 

Skubiś Ireneusz, Sitarz Mirosław (red.), Prawo a wartości w Europie. II Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi”. „Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II”. 17 października 2018 r. Lublin. Teksty kongresowe, Fundacja „Myśląc Ojczyzna”, Wydawnictwo KUL, Częstochowa 2019, ss. 164, ISBN 978-83-955499-0-8, 978-83-8061-738-4.

 

Fiejdasz-Buczek Lidia, Sprawy kanonizacyjne za pontyfikatu papieża Benedykta XVI. Studium prawno-kanoniczne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ss. 600, ISBN 978-83-8061-689-9.

 

Fiejdasz-Buczek Lidia (red.), Prawo i praktyka kanonizacyjna za pontyfikatu papieża Franciszka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ss. 182, ISBN 978-83-8061-5557.

 
Syczewski Tadeusz, Miejsca święte według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i obowiązującego prawodawstwa Kościoła łacińskiego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019, ss. 122, ISBN 978-83-7306-864-3.
 
Sitarz Mirosław (red.), Leksykon Prawa Kanonicznego, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, kol. 3165, ss. 1692, ISBN 978-83-948764-7-0, ISBN 978-83-8101-301-7.

 

Burczak Krzysztof, Czepczyńska Emilia, Dyjakowska Marzena, Jońca Maciej, Kwiecień Sebastian (red.), 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, wyd. drugie poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ss. 528, ISBN 978-83-8061-713-1.

 

Krukowski Józef (red. nauk.), Konkordaty Polskie. Historia i teraźniejszość, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019, ss. 518, ISBN 978-83-7306-836-0.

 

Spis treści

 
Kaleta Paweł, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. IV/1: Księga V. Dobra doczesne Kościoła, red. nauk. Józef Krukowski, Pallottinum, Poznań 2019, ss. 152, ISBN 978-83-7014-838-6.

 

Kawa Stanisław, Sitarz Mirosław, Romanko Agnieszka, Słowikowska Anna (red.), Церковно-державні відносини в Україні, Видавництво Святого Павла, Львів 2018, ss. 212, ISBN 978-617-7510-32-0.

 

Bzdyrak Grzegorz, Sąd Biskupi w Lublinie pod okupacją niemiecką (1939-1944), Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Lublin 2018, ss. 426, ISBN 978-83-8101-244-7.

 

Witkowski Wojciech, Natura i moc dowodowa dokumentu w kanonicznym procesie sądowym, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Lublin 2018, ss. 304, ISBN 978-83-8101-245-4.

 

Burczak Krzysztof (red.), Non nova sed nove – Codex Iuris Canonici 1917 on the hundredth anniversary of its promulgation, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ss. 183, ISBN 978-83-8061-613-4.

 

Table of contents

 

Szczot Elżbieta, Jaśkiewicz Jacek, Lebediuk Witalij (red. nauk.), Partnerstwo Wschodnie. Etyczne i społeczno-prawne aspekty relacji między Unią Europejską a Ukrainą, t. II, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2018, ss. 217, ISBN 978-83-65466-40-2.

 

Szczot Elżbieta, Jaśkiewicz Jacek, Lebediuk Witalij (red. nauk.), Partnerstwo Wschodnie. Etyczne i społeczno-prawne aspekty relacji między Unią Europejską a Ukrainą, t. I, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2018, ss. 169, ISBN 978-83-65466-39-6.

 
Burczak Krzysztof, Czepczyńska Emilia, Dyjakowska Marzena, Jońca Maciej, Kwiecień Sebastian (red.), 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ss. 501, ISBN 978-83-8061-560-1.

 

Burczak Krzysztof (red.), Non nova sed nove – Codex Iuris Canonici 1917 w setną rocznicę promulgacji, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ss. 189, ISBN 978-83-8061-575-5.

 
Sitarz Mirosław (red.), Nagroda im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2018, ss. 74, ISBN 978-83-948764-3-2.
 

Burczak Krzysztof, Dębiński Antoni, Jońca Maciej, Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze, 3. wydanie, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2018, ss. 416, ISBN 978-83-255-9670-5.

 

Szczot Elżbieta, Kwiatkowski Damian, Lech Wojciech (red.), Prawo sakramentów. Wybór źródeł Kościoła łacińskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ss. 1070, ISBN 978-83-8061-479-6.

 
Sitarz Mirosław (red.), Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, tom IV, Prace Wydziału Nauk Prawnych 70, Towarzystwo Naukowe KUL, Polska Akademia Nauk, Lublin-Warszawa 2017, ss. 268, ISBN 978-83-7306-783-7, ISBN 978-83-936450-9-1.
 

Misztal Henryk, Fiejdasz-Buczek Lidia, Postępowanie kanonizacyjne w diecezji lub eparchii, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ss. 348, ISBN 978-83-8061-459-8.

 
Kaleta Paweł, Legal aspects of the management of Church property, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ss. 204, ISBN 978-83-8061-403-1.
 
Składanowski Marcin, Syczewski Tadeusz, Połowianiuk Jacek, Mielnicki Krzysztof (red.), Młodzież i przesłanie Kościoła. Dialog w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ss. 138, ISBN 978-83-8061-452-9.
 
Składanowski Marcin, Syczewski Tadeusz, Połowianiuk Jacek, Mielnicki Krzysztof (red.), Młodzież i doświadczenie wiary. Dialog w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ss. 197, ISBN 978-83-8061-400-0.
 
Składanowski Marcin, Syczewski Tadeusz, Połowianiuk Jacek, Mielnicki Krzysztof (red.), Młodzież. Wartości. Kultura. Dialog w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ss. 178, ISBN 978-83-8061-401-7.
 
Sitarz Mirosław, Słowikowska Anna, Romanko Agnieszka (red.), Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia - absolwent KUL ... kandydat na ołtarze, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, ss. 184, ISBN 978-83-948764-2-5.
 
Krukowski Józef, Sitarz Mirosław, Dosz Ireneusz (red.), Kościół a naród i państwo w perspektywie 1050. rocznicy chrztu Polski. Historia i teraźniejszość, Prace Wydziału Nauk Prawnych 69, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, ss. 268, ISBN 978-83-7306-780-6.
 
Krukowski Józef, Sitarz Mirosław, Gręźlikowski Janusz (red.), Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Prace Wydziału Nauk Prawnych 68, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, ss. 208, ISBN 978-83-7306-779-0.
 
Kawa Stanisław, Romanko Agnieszka, Sitarz Mirosław, Słowikowska Anna (red.), The Enrollment to the Catholic Church, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2017, ss. 170, ISBN 978-88-209-9993-3.
 
Wiak Krzysztof, Kaleta Paweł (red.), Pecunia servire debet sed non regere. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ss. 576, ISBN 978-83-8061-384-3.
 
Kaleta Paweł, Prawne aspekty zarządzania dobrami kościelnymi, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ss. 294, ISBN 978-83-8061-343-0.
 
Dubiel Stanisław, Kaleta Paweł (red.), The Temporal Goods of the Church: Selected Issues, Deanprint Ltd, London 2016, ss. 248, ISBN 978-83-946990-0-0.
 
Fiejdasz-Buczek Lidia, Leżohupski Robert (red.), The Heritage of John Paul II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 230, ISBN 978-83-8061-313-3.
 
Fiejdasz-Buczek Lidia (red.), Dziedzictwo Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 164, ISBN 978-83-8061-295-2.
 
Krukowski Józef, Potrzeszcz Jadwiga, Sitarz Mirosław (red.), Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska - Słowacja - Ukraina, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, ss. 326, ISBN 978-83-7306-735-6.
 
Krukowski Józef, Sitarz Mirosław, Borawski Ireneusz (red.), Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań, Prace Wydziału Nauk Prawnych 66, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, ss. 232, ISBN 978-83-7306-734-9.
 
Romanko A., Mediacja w sprawach administracyjnych w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, ss. 322, ISBN 978-83-7306-726-4.
 
Dębiński A., Burczak K. (przekład i objaśnienia), Ulpiani liber singularis regularum. Pojedyncza księga reguł Ulpiana, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 198, ISBN 978-83-8061-226-6.
 
Szczot Elżbieta, Szczot Jacek (red.), Relacje polityczne między Polską a Ukrainą. Doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 324, ISBN 978-83-8061-144-3.
 

Szczot Elżbieta, Szczot Jacek (red.), Etyczne i prawne aspekty aborcji i eutanazji, Wydawnictwo «ЕІКΩN», Łuck 2015, ss. 220, ISBN 978-966-7501-50-1.

 
Szczot Elżbieta (red.), Rodzina i polityka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 170, ISBN 978-83-8061-203-7.
 
Sitarz M. (red.), Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, tom III, Prace Wydziału Nauk Prawnych 63, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, ss. 290, ISBN 978-83-7306-719-6.
 
Kaczor A., Ewolucja interpretacji ustaw kościelnych w Kodeksach z 1917 i 1983 roku, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, ss. 279, ISBN 978-83-7306-708-0.
 
Składanowski M., Syczewski T., Połowianiuk J., Mazur S. (red.), Pokuta w życiu chrześcijańskim, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 194, ISBN 978-83-8061-120-7.
 
Składanowski M., Syczewski T., Połowianiuk J. (red.), Czy można dzisiaj wzywać do nawrócenia i pokuty? Chrześcijańska odpowiedź wiary, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 196, ISBN 978-83-8061-122-1.
 

Składanowski M., Syczewski T., Połowianiuk J. (red.), Nawrócenie. Ewangeliczne wezwanie i konteksty interpretacyjne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 200, ISBN 978-83-8061-121-4.

 
Krukowski J., Sitarz M., Pastwa A. (red.), II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne, Prace Wydziału Nauk Prawnych 62, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, ss. 338 + 6 nlb, ISBN 978-83-7306-694-6.
 
Burczak K. (ed.), Hodie et cras. Today and Tomorrow of the 1983 Code of Canon Law. Thirty Years after Promulgation, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 156, ISBN 978-83-8061-103-0.
 
Krukowski J., Sitarz M., Stawniak H. (red.), Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, ss. 350, ISBN 978-83-7306-684-7.
 
Sitarz M. (red.), Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, tom II, Prace Wydziału Nauk Prawnych 59, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Lublin Towarzystwo Naukowe KUL 2015, ss. 312, ISBN 978-83-7306-681-6.
 

Kaleta P., Ecclesiastical patrimonial law, Catholic Printing Company of Farnworth, Manchester 2015, ss. 282, ISBN 9781899379057.

 

Burczak K. (red.), Hodie et Cras. Dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku 30 lat od promulgacji, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 177, ISBN 978-83-8061-056-9.

 
Sitarz M., Stanisz P., Stawniak H. (red.), Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Studia in honorem Prof. Josephi Krukowski dedicata (Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej), Prace Wydziału Nauk Prawnych 57, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, ss. 926 + 10 nlb, ISBN 978-83-7306-667-0.
 

Kaleta P., Kościelne prawo majątkowe, Prace Wydziału Nauk Prawnych 55, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, ss. 336, ISBN 978-83-7306-664-9.

 

Mikołajczuk K., Uprawnienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego wobec Kościoła Greckokatolickiego w archiwaliach Prymasa i Konferencji Episkopatu Polski, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, Lublin 2014, ss. 599, ISBN 978-83-7548-194-5.

 
Słowikowska A., Uczestnictwo wiernych świeckich w liturgii Kościoła łacińskiego. Studium kanoniczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, ss. 278, ISBN 978-83-7306-660-1.
 
Krukowski J., Sitarz M., Pieron B. (red.), Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, Prace Wydziału Nauk Prawnych 53, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, ss. 197, ISBN 978-83-7306-659-5.
 
Sitarz M. (red.), Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, tom I, Prace Wydziału Nauk Prawnych 52, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, ss. 348, ISBN 978-83-7306-653-3.
 
Sitarz M. [et al.] (red.), Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł 2, Źródła i monografie 401, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, ss. 792, ISBN 978-83-7306-635-9.

 

COMPSitarz M., Competences of Collegial Organs in a Particular Church in the Exercise of Executive Power According to the Code of Canon Law of 1983, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 274, ISBN 978-83-7702-764-6.

 
Burczak K., Dębiński A., Jońca M., Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze, 2. wydanie, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2013, ss. 405, ISBN 978-83-255-5181-0.
 
Bar W. OFMConv, Sytuacja prawno-polityczna ministrów kultów w Meksyku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 236, ISBN 978-83-7702-713-4.
 
Głódź S. L., Krukowski J., Sitarz M. (red.), Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Prace Wydziału Nauk Prawnych 50, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, ss. 293, ISBN 978-83-7306-616-8.
 
Wojciechowski G., Znaczenie Synodu Monte Libano z 1736 roku dla Kościoła maronickiego. Studium historyczno-kanoniczne, Prace Wydziału Nauk Prawnych 49, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, ss. 229, ISBN 978-83-7306-613-7.
 
Krukowski J., Kościelne prawo publiczne. Prawo konkordatowe, Prace Wydziału Nauk Prawnych 48, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, ss. 308, ISBN 978-83-7306-607-6.
 

Stanisz P., Adamowicz L., Greszata-Telusiewicz M. (red.), Fides – Veritas – Iustitia. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Antoniemu Stankiewiczowi, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, Lublin 2013, ss. 230, ISBN 978-83-63761-12-7.

 

Skorupa A., Słowikowska A. (red.), Kapłaństwo posługi, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 152, ISBN 978-83-7702-450-8.
 
Sitarz M. [et al.] (red.), Kościelne Prawo Publiczne. Wybór źródeł, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 862, ISBN 978-83-7702-472-0.
 
Burczak K. A., Sacrilegium in Gratian's „Decretum”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 312, ISBN 978-83-7702-533-8.
 

Szczot Elżbieta, Ochrona rodziny w prawie Kościoła łacińskiego, Wydawnictwo KUL, wyd. II poprawione, Lublin 2011, ss. 344, ISBN 978-83-7702-073-9.

 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2023, godz. 08:01 - Adam Jankowski