x

       
         

x

*****

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina”, KUL, Lublin, 15-17 września 2016 r.

Organizatorzy: Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickie­go Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skło­dowskiej w Lublinie, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uni­wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego (Słowacja), Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrz­nych we Lwowie (Ukraina).

Program konferencji

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Wojewody Lubelskiego Prof. Przemysława Czarnka „Prawa i wolności człowieka a bezpieczeństwo państwa: Polska – Słowacja – Ukraina – Gruzja”, KUL, Lublin, 6-7 czerwca 2018 r.

Organizatorzy: Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickie­go Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skło­dowskiej w Lublinie, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uni­wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego (Słowacja), Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrz­nych we Lwowie (Ukraina), Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundacja Polskiej Akademii Nauk.

Program konferencji

 

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka „Bezpieczeństwo prawne dziecka w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska, Słowacja, Ukraina, Niemcy”, KUL, Lublin, 24-25 maja 2019 r.

Organizatorzy: Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie,  Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego, Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie, Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.

Program konferencji

 

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo prawne państwa i podatnika a sprawiedliwy system podatkowy w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy”, KUL, Lublin, 6-7 listopada 2020 r.

Organizatorzy: Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie, Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.

Program konferencji

 

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo prawne w sferze wolności sumienia i religii w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy” pod honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, KUL, Lublin, 17-18 września 2021 r.

Organizatorzy: Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauka Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Wydział Prawa  i Administracji UMCS w Lublinie, Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie na Słowacji, Wydział Prawa  Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych  we Lwowie na Ukrainie, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.

Program konferencji


Wydane publikacje

 

Krukowski Józef, Potrzeszcz Jadwiga, Sitarz Mirosław (red.), Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska - Słowacja - Ukraina, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, ss. 326, ISBN 978-83-7306-735-6.

 

Zob. więcej

 
Krukowski Józef, Sitarz Mirosław, Romanko Agnieszka (red.), Bezpieczeństwo prawne państwa i podatnika a sprawiedliwy system podatkowy, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2020, ss. 236, ISBN 978-83-959518-6-2.
 

Organizatorzy:

 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2021, godz. 08:12 - Magdalena Sawa