x

Statut Stowarzyszenia

 

Stowarzyszenie wydaje Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pod redakcją ks. prof. dr. hab. Józefa Krukowskiego.

xx

Wykaz konferencji
Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

 
          1990

 1. Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Lublin, 12 listopada 1990 r.[1]

  1991
 2. Pierwsze Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Hospicjum „Roma”, Warszawa, 6 listopada 1991 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich[2].

  1992
 3. Sesja Naukowa, Warszawa, 7 maja 1992 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Zespół Oficjałów Sądów Kościelnych w Polsce[3].
  x
 4. Drugie Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Warszawa, 10 listopada 1992 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich[4].

  1993
 5. VIII Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego „Kościół i państwo we współczesnych systemach prawnych”, KUL, Lublin, 14-19 września 1993 r. Organizatorzy: Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, Wydział Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL (Stowarzyszenie Kanonistów Polskich wzięło udział w przygotowaniach do VIII Międzynarodowego Kongresu Prawa Kanonicznego)[5].
  Podczas VIII Międzynarodowego Kongresu Prawa Kanonicznego w Lublinie, 15 września 1993 r. w gmachu KUL odbyło się Trzecie Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich[6].

  1994
 6. Czwarte Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (sesja naukowa i sesja organizacyjna), Warszawa, 24 października 1994 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich[7].

  1995
 7. Piąte Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Warszawa, 18 października 1995 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich[8].

  1996
 8. Ogólnopolskie Sympozjum „Akcja Katolicka w Polsce” połączone z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Wrocław, 10-11 września 1996 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wrocławski Sąd Metropolitalny[9].

  1997
 9. Sympozjum „Zdolność do małżeństwa – osobowość kandydata” połączone z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Olsztyn, 16-17 września 1997 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Warmiński Sąd Metropolitalny[10].

  1998
 10. Międzynarodowa Konferencja „Demokratyczne państwo prawne a wartości chrześcijańskie w kulturze europejskiej. Doświadczenia i perspektywy” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, KUL, Lublin, 24-27 września 1998 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Fundacja dla Rozwoju Europejskiej Kultury i Prawa w Lublinie[11].

  1999
 11. Międzynarodowa Konferencja „Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Sandomierz, 13-14 września 1999 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Sąd Biskupi w Sandomierzu, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL[12].
  [Publikacja: Krukowski Józef (red. nauk.), Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie. Materiały Międzynarodowej Konferencji, Sandomierz, 13-14 września 1999 r., Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, ss. 157, ISBN 83-7306-011-1.]

  2000
 12. Konferencja Naukowa „Struktury terytorialne i personalne w Kościele. Zasady wzajemnej autonomii i współpracy” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Przemyśl, 18-19 września 2000 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Metropolitalna w Przemyślu[13].

  2001
 13. Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana w ramach obchodów roku Prymasa Tysiąclecia „Struktura i zadania kurii diecezjalnej”, Warszawa-Praga, 11-12 września 2001 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej[14].
  [Publikacja: Krukowski Józef, Warchałowski Krzysztof (red. nauk.), Struktura i zadania kurii diecezjalnej. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w ramach obchodów Roku Prymasa Tysiąclecia przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL oraz Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej (Warszawa - Praga 11-12, 09, 2001), Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2003, ss. 156, ISBN 83-7072-274-3.]

  2002
 14. Ogólnopolska Konferencja Kanonistów „Struktury kolegialne w Kościele partykularnym” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Tarnów, 17-18 września 2002 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Papieski Wydział Teologiczny w Tarnowie[15].
  [Publikacja: Krukowski Józef, Rozkrut Tomasz (red. nauk.), Struktury kolegialne w Kościele partykularnym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych TN KUL i Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, Tarnów 17-18 września 2002, Biblos, Tarnów 2004, ss. 146, ISBN 83-7332-183-7.]

  2003
 15. IV Międzynarodowa Konferencja „KULTURA I PRAWO” Religia i wolność religijna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej, zorganizowana z okazji 10. rocznicy podpisania konkordatu między Stolicą Apostolską i Polską pod patronatem Prymasa Polski, KUL, Lublin, 1-2 września 2003 r. Organizatorzy: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Stiftung Gesellschaft für Rechtspolitik w Trewirze, Gesellschaft für Religion und Religionsfreiheit in der EU w Bischofsgrün, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich[16].
  [Publikacja: Krukowski Józef (red.), Kultura i prawo. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji na temat Religia i wolność religijna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej, Lublin, 1-2 września 2003, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, ss. 226, ISBN 83-7306-179-7.]
  x
 16. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II. Struktura i zadania” z okazji 20. rocznicy wejścia w życie Kodeksu Prawa Kanonicznego, KUL, Lublin, 8 grudnia 2003 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL[17].
  [Publikacja: Krukowski Józef, Sitarz Mirosław (red.), Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, ss. 153, ISBN 83-7363-170-4.]

  2004
 17. Krajowa Konferencja Naukowa „Współdziałanie Kościoła i państwa na rzecz rodziny” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży, Łomża, 6-7 września 2004 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Diecezjalna w Łomży, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL[18].
  [Publikacja: Krukowski Józef, Śliwowski Tadeusz (red. nauk.), Współdziałanie Kościoła i państwa na rzecz małżeństwa i rodziny. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych TN KUL i Diecezję Łomżyńską, Łomża, 6-7 września 2004, Redakcja „Głosu Katolickiego”, Łomża 2005, ss. 172, ISBN 83-917258-4-7.]
  x
 18. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ecclesia et Status” z okazji 40-lecia pracy naukowej i 20-rocznicy pracy w Papieskiej Radzie ds. Interpretacji Tekstów Prawnych w Watykanie ks. prof. Józefa Krukowskiego, KUL, Lublin, 4 listopada 2004 r. Organizatorzy: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich[19].
  [Księga Jubileuszowa: Dębiński Antoni, Orzeszyna Krzysztof, Sitarz Mirosław (red.), Ecclesia et Status. Studia in honorem prof. Josephi Krukowski. Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, ss. 1012, ISBN 83-7306-196-7.]
  [Publikacja: Sitarz Mirosław (red.), Ecclesia et Status. Materiały konferencyjne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, ss. 168, ISBN 83-7363-226-3.]

  2005
 19. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona funkcji prokreacyjnej rodziny” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Sandomierz, 7-9 września 2005 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Diecezjalna w Sandomierzu, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL[20].
  [Publikacja: Dzięga Andrzej, Krukowski Józef, Sitarz Mirosław (red.), Ochrona funkcji prokreacyjnej rodziny, Wydawnictwo i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2006, ss. 240, ISBN 83-7300-558-7.]

  2006
 20. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona funkcji wychowawczej rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Szczecin, 4-5 września 2006 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Katedra Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego[21].
  [Publikacja: Krukowski Józef, Maćkowski Andrzej (red.), Ochrona funkcji wychowawczej rodziny, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, ss. 268, ISBN 978-83-89872-17-3.]

  2007
 21. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec wyzwań XXI wieku” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu, Radom, 4-5 września 2007 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL[22].
  [Publikacja: Krukowski Józef, Fundowicz Sławomir, Sitarz Mirosław (red. nauk.), Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec wyzwań XXI wieku. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, 4-5 września 2007 r., Radom, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2010, ss. 164, ISBN 978-83-61147-76-3.]

  2008
 22. Konferencja Naukowa „Konkordat Polski w 10 lat po ratyfikacji”, Warszawa, 10 kwietnia 2008 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie[23].
  [Publikacja: Wroceński Józef, Pietrzak Helena (red.), Konkordat Polski w 10 lat po ratyfikacji. Materiały z konferencji, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, ss. 224, ISBN 978-83-7072-493-1.]
  x
 23. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce” pod patronatem J. E. Ks. Abpa Władysława Ziółka, Metropolity Łódzkiego, połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Łódź, 3-4 września 2008 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Metropolitalna w Łodzi, Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie[24].
  [Publikacja: Krukowski Józef, Tracz Zbigniew (red.), 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2009, ss. 241, ISBN 978-83-89790-61-3.]

  Informacja na stronie Archidiecezji Łódzkiej 1
  Informacja na stronie Archidiecezji Łódzkiej 2

  2009
 24. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów „Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Częstochowa, 8-9 września 2009 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Metropolitalna w Częstochowie, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL[25].
  [Publikacja: Krukowski Józef, Sitarz Mirosław, Dziub Krzysztof (red.), Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2010, ss. 219, ISBN 978-83-7306-469-0, ISBN 978-83-7702-038-8.]
  Sprawozdanie z konferencji
  Sprawozdanie z Walnego Zebrania SKP

  Informacja na stronie Biura Prasowego Jasnej Góry

  2010
 25. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prawa Kanonicznego „Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele” pod patronatem J. E. Ks. Bpa Andrzeja Suskiego, Biskupa Toruńskiego, połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Toruń, 7-8 września 2010 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Biskupia w Toruniu, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL[26].
  [Publikacja: Krukowski Józef, Kraiński Wiesław, Sitarz Mirosław (red.), Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele, Scripta Theologica Thoruniensia (20), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, ss. 246, ISBN 978-83-231-2707-9.]

  Informacja na stronie miasta Torunia

  Dwadzieścia lat istnienia Stowarzyszenia Kanonistów Polskich - Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL

  2011
 26. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Postępowanie administracyjne w Kościele”, Lublin, 6 czerwca 2011 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie[27].
  Sprawozdanie z konferencji
  x
 27. Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Aula Jana Pawła II Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, 14 września 2011 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.
  Sprawozdanie z Walnego Zebrania SKP

  2012
 28. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów „Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Gdańsk Oliwa, 9-11 września 2012 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Metropolitalna Gdańska, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL[28].
  [Publikacja: Głódź Sławoj Leszek, Krukowski Józef, Sitarz Mirosław (red.), Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Prace Wydziału Nauk Prawnych 50, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, ss. 293, ISBN 978-83-7306-616-8.]
  Sprawozdanie z konferencji
  Sprawozdanie z Walnego Zebrania SKP

  Informacja na stronie Gość.pl

  2013
 29. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów pod patronatem Ks. Bpa Prof. Dra hab. Kazimierza Ryczana „Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, Kielce, 5-7 września 2013 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Diecezjalna w Kielcach, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, Świętokrzyski Instytut Teologiczny, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL[29].
  [Publikacja: Krukowski Józef, Sitarz Mirosław, Pieron Bartłomiej (red.), Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, Prace Wydziału Nauk Prawnych 53, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, ss. 197, ISBN 978-83-7306-659-5.]
  Sprawozdanie z konferencji
  Sprawozdanie z Walnego Zebrania SKP

  Informacja na stronie Diecezji Kieleckiej

  2014
 30. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, KUL, Lublin, 7 czerwca 2014 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie[30].
  Sprawozdanie z konferencji
  x
 31. Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pod patronatem Abp. Dr. Wiktora Skworca, Metropolity Katowickiego „II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne”, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice, 8-10 września 2014 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Kuria Metropolitalna Archidiecezji Katowickiej, Towarzystwo Naukowe KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL[31].
  [Publikacja: Krukowski Józef, Sitarz Mirosław, Pastwa Andrzej (red.), II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne, Prace Wydziału Nauk Prawnych 62, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, ss. 338+6 nlb, ISBN 978-83-7306-694-6.]
  Sprawozdanie z konferencji
  Sprawozdanie z Walnego Zebrania SKP

  Informacja na stronie Archidiecezji Katowickiej 1
  Informacja na stronie Archidiecezji Katowickiej 2

  2015
 32. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego”, KUL, Lublin, 27 stycznia 2015 r. Organizatorzy: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.
  [Księga Jubileuszowa: Sitarz Mirosław, Stanisz Piotr, Stawniak Henryk (red.), Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Studia in honorem Prof. Josephi Krukowski dedicata (Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej), Prace Wydziału Nauk Prawnych 57, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, ss. 926+10 nlb, ISBN 978-83-7306-667-0.]
  Sprawozdanie z konferencji
  x
 33. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie” zorganizowana pod patronatem Jego Magnificencji Rektora UKSW Ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego z okazji 50-lecia zamknięcia obrad Soboru Watykańskiego II, UKSW, Warszawa, 20 maja 2015 r. Organizatorzy: Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.
  [Publikacja: Krukowski Józef, Sitarz Mirosław, Stawniak Henryk (red.), Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, ss. 350, ISBN 978-83-7306-684-7.]
  Sprawozdanie z konferencji
  x
 34. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, KUL, Lublin, 6 czerwca 2015 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL[32].
  Sprawozdanie z konferencji
  x
 35. Międzynarodowa Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pod patronatem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego Biskupa Łomżyńskiego „Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań”, Łomża, 7-9 września 2015 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Diecezjalna w Łomży, Sąd Biskupi w Łomży, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL[33].
  [Publikacja: Krukowski Józef, Sitarz Mirosław, Borawski Ireneusz (red.), Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań, Prace Wydziału Nauk Prawnych 66, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, ss. 232, ISBN 978-83-7306-734-9.]
  Sprawozdanie z konferencji
  Sprawozdanie z Walnego Zebrania SKP

  Informacja na stronie Diecezji Łomżyńskiej

  2016
 36. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, KUL, Lublin, 4 czerwca 2016 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL[34].
  Sprawozdanie z konferencji
  x
 37. Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa dr. Wiesława A. Meringa Biskupa Włocławskiego „Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim”, Włocławek, 5-7 września 2016 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Sąd Kościelny Diecezji Włocławskiej, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL[35].
  [Publikacja: Krukowski Józef, Sitarz Mirosław, Gręźlikowski Janusz (red.), Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Prace Wydziału Nauk Prawnych 68, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, ss. 208, ISBN 978-83-7306-779-0.]

  Sprawozdanie z konferencji
  Sprawozdanie z Walnego Zebrania SKP


  Informacja na stronie Diecezji Włocławskiej 1
  Informacja na stronie Diecezji Włocławskiej 2


  2017
 38. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, KUL, Lublin, 3 czerwca 2017 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.
  Sprawozdanie z konferencji
  x
 39. Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pod patronatem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski „Kościół – Naród – Państwo w perspektywie 1050-rocznicy chrztu Polski. Historia i teraźniejszość”, Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu, Poznań, 3-5 września 2017 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Metropolitalna w Poznaniu, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Zakład Teologii Pastoralnej i Prawa Kanonicznego WT UAM w Poznaniu, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

  [Publikacja: Krukowski Józef, Sitarz Mirosław, Dosz Ireneusz (red.), Kościół a naród i państwo w perspektywie 1050. rocznicy chrztu Polski. Historia i teraźniejszość, Prace Wydziału Nauk Prawnych 69, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, ss. 268, ISBN 978-83-7306-780-6.]
  Sprawozdanie z konferencji

  Sprawozdanie z Walnego Zebrania SKP

  Informacja na portalu eKAI

   
  2018
 40. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Piotra Libery Biskupa Płockiego „Konkordaty Polskie – historia i teraźniejszość”, Płock, 17 maja 2018 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Zakład Kościelnego Prawa Rodzinnego UKSW w Warszawie.
  Sprawozdanie z konferencji

  Informacja na stronie Gość.pl Płocki
  x
 41. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, KUL, Lublin, 26 maja 2018 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.
  Sprawozdanie z konferencji
  x
 42. Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Jana Wątroby Biskupa Diecezji Rzeszowskiej, Przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny „Ochrona małżeństwa i rodziny w nauczaniu i ustawodawstwie papieża Franciszka”, Rzeszów, 3-5 września 2018 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Sąd Biskupi Diecezji Rzeszowskiej, Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

  Informacja na stronie Konferencji Episkopatu Polski
  Informacja na portalu eKAI


  2019
 43. VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, KUL, Lublin, 1 czerwca 2019 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.
  x
 44. Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich i Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Wacława Depo Metropolity Częstochowskiego „Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim”, Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej, Częstochowa, 8-10 września 2019 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Sąd Metropolitalny w Częstochowie, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.


  Informacja na stronie Tygodnika Katolickiego Niedziela


  2020
 45. IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, KUL, Lublin, 26 września 2020 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.
  x
  2021
 46. Jubileuszowa X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, KUL, Lublin, 5 czerwca 2021 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.
  X
 47. Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich i Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, Biskupa Diecezji Sandomierskiej „Aktualne problemy relacji Państwo-Kościół oraz prawa małżeńskiego i rodzinnego”, Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu, 8-10 września 2021 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Sąd Biskupi Diecezji Sandomierskiej, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

  Za lata 1990-2021 zestawiła

  Magdalena Sawa


[1] J. Krukowski, Słowo wstępne, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 1991, nr 1, s. 1.

[2] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 1991, nr 1, s. 23.

[3] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 2 (1992), nr 1 (2), s. 1.

[4] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 2 (1992), nr 2 (3), s. 1.

[5] J. Krukowski, VIII Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 3 (1993), nr 2 (5), s. 23.

[6] R. Sztychmiler, Trzecie Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 3 (1993), nr 2 (5), s. 1.

[7] R. Sztychmiler, Czwarte Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 4 (1994), nr 2 (7), s. 1.

[8] Cz. Bielec, Piąte Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Warszawa 18 X 1995 r., Sprawozdanie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 5 (1995), nr 2 (9), s. 2.

[9] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 5 (1995), nr 2 (9), s. 1; M. Sitarz, Dwadzieścia lat istnienia Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 20 (2010), nr 23, s. 21.

[10] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 6-7 (1997), nr 1 (10), s. 1.

[11] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 8 (1998), nr 1 (11), s. 1.

[12] Zaproszenie, program konferencji, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 9 (1999), nr 1 (12), s. 1-4; M. Sitarz, Sprawozdanie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 10 (2000), nr 1 (13), s. 3-4; M. Sitarz, Dziewiąte Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 10 (2000), nr 1 (13), s. 5.

[13] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 10 (2000), nr 1 (13), s. 1-2.

[14] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 11 (2001), nr 1 (14), s. 1.

[15] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 12 (2002), nr 15, s. 1.

[16] Program, w: Kultura i prawo. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji na temat Religia i wolność religijna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej, Lublin, 1-2 września 2003, red. J. Krukowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, s. 217.

[17] M. Sitarz, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II. Struktura i zadania”, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 14 (2004), nr 17, s. 19.

[18] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 14 (2004), nr 17, s. 3-4.

[19] M. Sitarz, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ecclesia et Status, „Przegląd Uniwersytecki” 16 (2004), nr 6 (92), s. 19.

[20] W. Kacprzyk, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Ochrona funkcji prokreacyjnej rodziny”, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 16 (2006), nr 19, s. 8; Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 15 (2005), nr 18, s. 3-4.

[21] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 16 (2006), nr 19, s. 5-6.

[22] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 17 (2007), nr 20, s. 1-2.

[23] M. Sitarz, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Konkordat Polski w 10 lat po ratyfikacji”, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 18 (2008), nr 21, s. 17.

[24] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 18 (2008), nr 21, s. 1-2.

[25] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 19 (2009), nr 22, s. 5 i 7.

[26] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 20 (2010), nr 23, s. 5 i 7.

[27] M. Lewicka, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Postępowanie administracyjne w Kościele, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 22 (2012), nr 25, s. 5.

[28] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 22 (2012), nr 25, s. 1 i 3.

[29] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 23 (2013), nr 26, s. 6 i 9.

[30] A. Słowikowska, P. Zając, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 7 czerwca 2014 roku, „Kościół i Prawo” 3 (16) 2014, nr 1, s. 269.

[31] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 24 (2014), nr 27, s. 5; P. Brol, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne”, Katowice, 8-10 września 2014, „Kościół i Prawo” 3 (16) 2014, nr 2, s. 239.

[32] A. Słowikowska, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 6 czerwca 2015 roku, „Kościół i Prawo” 4 (17) 2015, nr 2, s. 225.

[33] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 25 (2015), nr 28, s. 5; A. Słowikowska, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań”, Łomża, 7-9 września 2015 roku, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 26 (2016), nr 29, s. 109-110.

[34] M. Turek, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XI (2016), nr 13 (1), s. 97.

[35] Zaproszenie, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 26 (2016), nr 29, s. 5.

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2022, godz. 12:44 - Magdalena Sawa