I Międzynarodowa Konferencja „KULTURA I PRAWO” Podstawy jedności europejskiej, KUL, Lublin, 23-25 września 1998 r.

Organizatorzy: Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Stowarzyszenie Polityki Prawnej z siedzibą w Trewirze.

 

II Międzynarodowa Konferencja „KULTURA I PRAWO” Wolność mediów, KUL, Lublin, 18-19 maja 2000 r.

Organizatorzy: Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Stiftung Gesellschaft für Rechtspolitik w Trewirze (RFN), Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL.

Program konferencji

 

III Międzynarodowa Konferencja „KULTURA I PRAWO” Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej, Sala Kolumnowa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 2-4 września 2002 r.

Organizatorzy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Stiftung Gesellschaft für Rechtspolitik w Trewirze, Towarzystwo Naukowe KUL.

Program konferencji

 

IV Międzynarodowa Konferencja „KULTURA I PRAWO” Religia i wolność religijna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej, zorganizowana z okazji 10. rocznicy podpisania konkordatu między Stolicą Apostolską i Polską pod patronatem Prymasa Polski, KUL, Lublin, 1-2 września 2003 r.

Organizatorzy: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Stiftung Gesellschaft für Rechtspolitik w Trewirze, Gesellschaft für Religion und Religionsfreiheit in der EU w Bischofsgrün, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.

Program konferencji

 

V Międzynarodowa Konferencja „KULTURA I PRAWO” Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny, Akademia Prawa Europejskiego w Trewirze, 18-19 września 2006 r.

Organizatorzy: Towarzystwo Polityki Prawa w Trewirze, Instytut Polityki Prawa przy Uniwersytecie w Trewirze, Towarzystwo Naukowe i Wydział Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Program konferencji


Wydane publikacje

 

Krukowski Józef, Theisen Otto (red. nauk.), Kultura i prawo. Materiały I Międzynarodowej Konferencji na temat Podstawy jedności europejskiej, Lublin, 23-25 września 1998, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999, ss. 331, ISBN 83-87703-42-7.

 

Krukowski Józef, Theisen Otto (red.), Kultura i prawo. Materiały II Międzynarodowej Konferencji na temat Wolność mediów, Lublin, 18-19 maja 2000, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002, ss. 262, ISBN 83-7306-067-7.

 
Krukowski Józef, Theisen Otto (red.), Kultura i prawo. Materiały III Międzynarodowej Konferencji na temat Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej, Warszawa, 2-4 września 2002, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003, ss. 247, ISBN 83-7306-130-4.

 

 
Krukowski Józef (red.), Kultura i prawo. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji na temat Religia i wolność religijna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej, Lublin, 1-2 września 2003, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, ss. 226, ISBN 83-7306-179-7.

 

 
Krukowski Józef, Isensee Josef, Sitarz Mirosław (red.), Kultura i prawo. Materiały V Międzynarodowej Konferencji na temat Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny, Trewir, 18-19 września 2006, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2007, ss. 426, ISBN 978-83-7306-334-1.

Zestawiła

Magdalena Sawa

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2018, godz. 19:00 - Magdalena Sawa