13-15 X 2017

Przez trzy dni serce polskiego Kościoła biło na KUL. 13 i 14 października 2017 r., po raz pierwszy w historii w Lublinie odbyło się Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Okazją do wizyty na KUL było rozpoczęcie setnego roku istnienia uniwersytetu. Głównym tematem obrad było duszpasterstwo młodzieży. Biskup wyrazili też  uznanie dla dorobku naukowo-kulturalnego KUL, który jest jednym ze znaczących ośrodków akademickich w Polsce i w Europie.

 

Obrady KEP w LublinieZebranie Plenarne Episkopatu Polski było niezwykłym wydarzeniem. Po pierwsze dlatego, że uniwersytet powstał w 1918 r. dzięki dalekowzrocznej decyzji Episkopatu, który zaakceptował plan utworzenia katolickiej uczelni w Lublinie przedstawiony przez ks. Idziego Radziszewskiego. Zawsze mógł też liczyć na wsparcie ze strony biskupów. Po drugie dla wielu biskupów był to powrót do źródeł – ponad 80 spośród 150 członków polskiego Episkopatu jest związanych z KUL przez studia bądź pracę naukową. I wreszcie, jak mówił Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński: „Wspólna modlitwa biskupów zgromadzonych na konferencji plenarnej to symbol jedności między uniwersytetem a Kościołem w Polsce”.

 

Komunikat

 

Biskupi wzięli również udział w inauguracji roku akademickiego 2017/18, która miała miejsce 15 października. Uroczystej Mszy św. w Archikatedrze Lubelskiej przewodniczył i homilię wygłosił abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, który wskazał w niej na zadania uniwersytetu katolickiego.

 

Homilia abpa Stanisława Gądeckiego

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona