13 V 1969


Był pierwszą tego rodzaju instytucją w Polsce, a w ciągu 38 – letniej działalności stał się jednym z ważniejszych europejskich ośrodków badań nad patrystyką. Do najważniejszych zadań Zakładu należy tłumaczenie pism Ojców Kościoła, propagowanie ich myśli poprzez organizowanie ogólnopolskich spotkań naukowych i wydawanie periodyku „Vox Patrum” (od 1987 r.) oraz prowadzenie badań nad ewolucją pojęć starożytnego języka chrześcijańskiego.
(Nauka i wiara. 80 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1999.)

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona