14-22 XII 1975 r. – Występy chóru w Austrii.

Zespół wystąpił w Pałacu Auersperg w Wiedniu, w auli szkoły w Wolkersdorf, dwukrotnie zaprezentował się publiczności Salzburga (w tamtejszym oddziale Towarzystwa Austriacko-Polskiego oraz w kościele parafialnym św. Błażeja w ramach koncertu gwiazdkowego). Ponadto chórzyści śpiewali podczas mszy św. w katedrze św. Stefana w Wiedniu oraz w kościele dzielnicy Taxham w Salzburgu. W programie występów, obok kolęd, znalazły się utwory religijne dawnej muzyki polskiej, madrygały z XVI i XVII wieku oraz pieśni ludowe w opracowaniu artystycznym kompozytorów polskich. Chórem dyrygował mgr Kazimierz Górski. Koncerty spotkały się z żywym przyjęciem i serdecznym aplauzem austriackich] słuchaczy.
Członkowie Chóru Akademickiego zwiedzili zabytki Wiednia i Salzburga, a także odwiedzili polski kościół w Wiedniu, gdzie niezwykle gościnnie podejmowali ich polscy księża pracujący w stolicy Austrii. Po wyjeździe naszych chórzystów Prezes Towarzystwa Ausriacko-Polskiego dr T. Kanitzer przesłał na ręce wojewody lubelskiego Mieczysława Stępnia pismo z wyrazami podziękowania i uznania dla Chóru akademickiego KUL.
(Biuletyn informacyjny KUL, nr 1 1976, s. 64-65.)

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona