15 III 1933 r. na mocy ustawy o szkołach wyższych KUL został uznany za prywatną szkołę akademicką.


Na wydziałach: Teologicznym oraz Prawa Kanonicznego Uniwersytet nadawał tytułu licencjata, magistra i doktora na mocy uprawnień otrzymanych od Stolicy Apostolskiej.
(Skład osobowy i spis wykładowców i instytucji KUL 1933/1934.)

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona