Tytuł doktora honoris causa Księciu Czartoryskiemu został nadany przez Senat Akademicki KUL – na wniosek Rady Wydziału Filozofii – jako wybitnemu społecznikowi i działaczowi polonijnemu, politykowi kierującemu się zasadami etyki chrześcijańskiej, wielkiemu przyjacielowi KUL i współbudowniczemu Kolegium Jana Pawła II, za zasługi w umacnianiu jedności narodowej kultury pomiędzy emigracją a polską macierzą.
(Zeszyty Naukowe KUL, nr 1-2 (1991), s. 255.)
Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2007, godz. 14:56 - Liliana Kycia