15 V 1991


Tytuł doktora honoris causa Księciu Czartoryskiemu został nadany przez Senat Akademicki KUL – na wniosek Rady Wydziału Filozofii – jako wybitnemu społecznikowi i działaczowi polonijnemu, politykowi kierującemu się zasadami etyki chrześcijańskiej, wielkiemu przyjacielowi KUL i współbudowniczemu Kolegium Jana Pawła II, za zasługi w umacnianiu jedności narodowej kultury pomiędzy emigracją a polską macierzą.
(Zeszyty Naukowe KUL, nr 1-2 (1991), s. 255.)

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona