17 lipca


W Uściskowie spoczywa 1366 żołnierzy rosyjskich i 479 austro – węgierskich, poległych w drugiej połowie grudnia 1914 r. Podobna inicjatywa miała miejsce rok później, kiedy w dniach 2 – 15 lipca studenci porządkowali cmentarz wojenny w Małogoszczu.
(„Zeszyty Naukowe KUL”, (1989), z. 1 – 4, „Zeszyty Naukowe KUL”, (1990), z. 1 – 4, http://www.malogoszcz.republika.pl).


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona