18 III 1974 r. Koło Polonistów urządziło w auli KUL wieczór autorski Mirona Białoszewskiego.


Po przeczytaniu kilkudziesięciu wierszy ze wszystkich swoich tomików, poeta odpowiadał na pytania studentów dotyczące jego stosunku do młodych poetów, wszelkich wypowiedzi teoretycznych na temat swojej twórczości oraz swojej techniki poetyckiej. „Poezja moja to na pół zabawa" stwierdził w zakończeniu, odpowiadając na pytanie dotyczące procesu twórczego.
(Zeszyty Naukowe KUL, (1967), nr 3, s. 86.)

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona