1981 Nobel dla Miłosza


10 czerwca laureat literackiej nagrody Nobla był gościem młodych polonistów w czytelni Biblioteki KUL. Podczas spotkania prowadzonego przez prof. dr Czesława Zgorzelskiego, przyjaciela Miłosza z czasów wileńskich, poeta czytał swoje wiersze i odpowiadał na pytania studentów.
Następnego dnia, o godzinie 9 rano rozpoczęły się uroczystości związane z nadaniem tytułu doktora honoris causa. Wstępem do nich była msza św. odprawiona przez Wielkiego Kanclerza KUL, ordynariusza lubelskiego bp. Bolesława Pylaka. Po kazaniu wygłoszonym przez metropolitę wrocławskiego abp. Henryk Gulbinowicza, poeta Aleksander Rymkiewicz odczytał listę poetów i pisarzy polskich zmarłych i zaginionych w kraju, i na obczyźnie podczas II wojny światowej. To w ich intencji odprawiona była msza św.
O godzinie 11, w auli KUL rektor naszej Uczelni o. prof. Mieczysław Krąpiec OP, rozpoczął uroczystości promocyjne i odczytał posłanie zmarłego Prymasa Wyszyńskiego Do świadków promocji doktorskiej laureata nagrody Nobla Czesława Miłosza. Następnie dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych, prof. Zygmunt Sułowski przedstawił uchwały Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Senatu Akademickiego o przyznaniu Czesławowi Miłoszowi tytułu doktora honoris causa. Laudację wygłosiła dr Irena Sławińska, po czym nastąpiło wręczenie dyplomu.   
Wieczorem w auli KUL odbył się wieczór poetycki pod hasłem Poeci i aktorzy polscy w hołdzie Czesławowi Miłoszowi. Wiersze recytowała plejada gwiazd polskich scen teatralnych i filmowych: Gustaw Holoubek, Krzysztof Kolberger, Daniel Olbrychski, Andrzej Szczepkowski i Mieczysław Voit.
12 VI Czesław Miłosz był gościem „Solidarności”. Spotkanie na dziedzińcu KUL zorganizował Zarząd Regionu i Wszechnica Związkowa „Solidarności” Regionu Środkowo - Wschodniego. W imieniu Rady Programowej Wszechnicy przemawiał prof. Jerzy Kłoczowski, w imieniu Zarządu Regionu - Jan Bartczak. W spotkani brał udział ówczesny przewodniczący KKP NSZZ „Solidarność” Lech Wałęsa. Czesław Miłosz zaprezentował zebranym swoje utwory: Zaklęcie, Który skrzywdziłeś oraz Warszawie.
Tego samego dnia Teatr Polski z Bydgoszczy wystawił spektakl na podstawie utworów Miłosza pt. Mówię do Ciebie po latach milczenia.
(„Zeszyty Naukowe KUL”, (1981) z. 2 – 4).


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona