20 IV 1948


Jeszcze w tym samym roku chór został zarejestrowany w Polskim Związku Stowarzyszeń Śpiewaczych. Funkcję dyrygenta pełnił wtedy Edward Jozaitis. W tym okresie chóry męski i żeński liczyły około 100 osób, a subsydium Ministerstwa Kultury i Sztuki pozwoliło na zwiększenie składu osobowego o kolejnych 30 osób. Wkrótce jednak nastąpiło zaostrzenie polityki władz komunistycznych wobec Uniwersytetu, co wpłynęło także na osłabienie działalności chóru (rozwiązanie chóru żeńskiego, zakaz występów publicznych). Dopiero w roku 1956 Chór Akademicki odzyskał prawo do dawania koncertów publicznych, a po kolejnych ośmiu latach przyjął strukturę mieszaną.
(Zeszyty Naukowe KUL, (1966), z. 1- 2, s. 160 – 164; (1972), z. 2, s. 93.)

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona