Joachim Meisner urodził się 25 grudnia 1933 r. we Wrocławiu. 5 I 1983 r. papież Jan Paweł II mianował go kardynałem. Wyróżnił się jako członek Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”, Papieskiej Rady Kultury, Prefektury Ekonomicznych spraw Stolicy Apostolskiej, a także w pracach kilku Kongregacji: ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, ds. Duchowieństwa, Biskupów oraz Wychowania Katolickiego. Poza tym kardynał Józef Meisner to wieloletni rzecznik pojednania polsko – niemieckiego, obrony życia, ekumenizmu oraz budowania zjednoczonej Europy na bazie wspólnych wartości chrześcijańskich. Arcybiskup był też jednym z głównych organizatorów XX Światowego dnia Młodzieży w Kolonii.
(Kardynał Józef Meisner, doktor honoris causa KUL, Lublin 2005.)
Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2007, godz. 14:59 - Liliana Kycia