29 IX 89


Na czele Fundacji stanął w 1989 r. bp. prof. Bolesław Pylak, ordynariusz diecezji lubelskiej i wielki kanclerz KUL. Wiceprezesem Fundacji został ówczesny rektor KUL ks. prof. Stanisław Wielgus. Funkcję prezesa Zarządu Fundacji objął ks. prof. Joachim Kondziela, kierownik Katedry Katolickiej Nauki Społecznej KUL. W skład Rady Fundacji, oprócz pracowników naukowych Uczleni weszli m.in.: Lech Wałęsa, ks. bp. Tadeusz Gocłowski, ks. Jerzy Turowicz oraz Krzysztof Zanussi.
(„Zeszyty Naukowe KUL”, (1989), n. 1 – 4, s. 139).

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona