5 lipca


Order należy do najstarszych francuskich odznaczeń honorowych, nazywany jest „Legią Fioletową” (La Legion Violette). Jego początki sięgają marca roku 1808, kiedy Napoleon ustanowił odznakę dla pracowników uniwersyteckich. Obecny kształt orderu został ustalony 4 października 1955 r. Odznaczenie przyznawane jest przedstawicielom nauki francuskiej oraz cudzoziemcom, którzy w wybitny sposób przyczynili się do wzbogacenia kultury francuskiej.
(„Zeszyty Naukowe KUL”, (1985), z. 3 – 4, http://www.france.phaleristique.com)

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona