8 czerwca 1985 r.

Uroczystość poprzedziły obrady Komisji Mieszanej do Spraw Dialogu Katolicko - Prawosławnego w Opolu, w której uczestniczyli obydwaj uhonorowani. Laudacje wygłosili ks. bp prof. dr Alfons Nossol (laudacja kard. Willebrandsa) oraz ks. prof. Wacław Hryniewicz (laudacja abp Stylianosa Harkianakisa). Przy nadaniu doktoratów honorowych obecny był również prymas Polski, Jego Eminencja Józef kard. Glemp, metropolita krakowski Jego Eminencja Józef kard. Macharski, a także przedstawiciele władz państwowych.

(„Biuletyn Informacyjny KUL”, (1985) nr 2, s. 71)


Życiorys abp. Stylianosa Harkiakanakisa


Życiorys Jana Gerarda Marii Kardynała Willebrandsa


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona