8 I 1922 - Otwarcie wschodniego skrzydła Starego Gmachu KUL.


Pierwotnie mieścił się w nim klasztor obserwantów, a następnie tzw "koszary świętokrzyskie". Jedna z pierwszych studentek Uniwersytetu, Maria Sławińska wspominała: W owym czasie [budynek] znajdował się za rogatką miejską, którą była ulica Lipowa. Dalej zaczynała się szosa nazywana Alejami Racławickimi. Z lewej strony szosy były jeszcze dwa domy, następnie ciągnęło się kartoflisko. Do tego momentu Uniwersytet nie posiadał własnego gmachu, a dotychczasowa siedziba w Seminarium Duchownym przy ul. Zamojskiej nie spełniała odpowiednich wymagań.

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona